PPCP

Názory D. Kopřivy a P. Sobotky na filatelistický trh v krizovém období. E15, květen 2020 (citace byly převzaty i dalšími internetovými medii)

PPCP

Opinions of D. Kopřiva and P. Sobotka on the philatelic market in a period of crisis. E15, May 2020 (citations were also taken over by other internet media)

Source: E15