Quaerimus rem non minorem quam perfectam

Prestige Philately Club Prague

PPCP PPCP

Osobnosti z řad filatelistů a investorů ve filatelii, přizvané k členství v tomto klubu, prokázaly zásadní přínos pro rozvoj filatelie a jejích tradic a prezentují její nejvyšší kvality sběratelské, odborné a společenské.

Scroll down Scroll down

Biennale 2020 – založení tradice

V listopadu r. 2019, v rámci Monacophil 2019 proběhla v Monte Carlu prezentace Prestige Philately Club Prag na téma Jak pozvednout povědomí o filatelii u veřejnosti a jak učinit filatelii obecně srozumitelnou. Byl představen mj. nový trend ve filatelistickém výstavnictví – kontextový exponát ukazující jednotlivou známku /dopis spolu se souvisejícím příběhem, historií, vlastnickou linií, okolnostmi vzniku atd. Club […]

MONACOPHIL 2019

Ve dnech 27.11.-2.12. 2019 se v Monte Carlu konala výstava a sjezd Club de Monte Carlo – Monacophil 2019. Vedle obvyklé výstavy 100 rarit ze sbírek členů CMC  – „100 of the World’s most iconic Stamps and Philatelic Documents“, se konaly dvě přidružené výstavy věnované Egyptu a Poštovní historii námořní přepravy, s důrazem na unikáty dosud nikde […]

Prestižní filatelie

Filatelie během svého vývoje nabyla a prokázala specifické vlastnosti a aspekty, které ji definují, legitimují a nadále umožňují její pokračování ve společenském, kulturním a tržním prostředí. Tyto jsou, v rovině obecné: usilování o krásu a dokonalost a často o „nedosažitelné“ vytváření a uchování hodnot a příběhů, jejichž smysl leží v budoucnosti nadčasovost, inspirabilita, přináší radost […]