Quaerimus rem non minorem quam perfectam

Prestige Philately Club Prague

PPCP PPCP

Osobnosti z řad filatelistů a investorů ve filatelii, přizvané k členství v tomto klubu, prokázaly zásadní přínos pro rozvoj filatelie a jejích tradic a prezentují její nejvyšší kvality sběratelské, odborné a společenské.

Scroll down Scroll down

Filatelie dnes

Filatelie není cosi daného a samozřejmého. Kdysi žádná nebyla –  pak cca 160 let ano  – a může i dále být, ale také nemusí. Toto vědomí evokuje starost o filatelii a ta zase odpovědný postoj k ní, vedoucí k aktivnímu tázání, co vše filatelie je a znamená, co z toho je smysluplné akcentovat a také, jakým způsobem to […]

Biennale 2020 – založení tradice

V listopadu r. 2019, v rámci Monacophil 2019 proběhla v Monte Carlu prezentace Prestige Philately Club Prag na téma Jak pozvednout povědomí o filatelii u veřejnosti a jak učinit filatelii obecně srozumitelnou. Byl představen mj. nový trend ve filatelistickém výstavnictví – kontextový exponát ukazující jednotlivou známku /dopis spolu se souvisejícím příběhem, historií, vlastnickou linií, okolnostmi vzniku atd. Club […]

MONACOPHIL 2019

Ve dnech 27.11.-2.12. 2019 se v Monte Carlu konala výstava a sjezd Club de Monte Carlo – Monacophil 2019. Vedle obvyklé výstavy 100 rarit ze sbírek členů CMC  – „100 of the World’s most iconic Stamps and Philatelic Documents“, se konaly dvě přidružené výstavy věnované Egyptu a Poštovní historii námořní přepravy, s důrazem na unikáty dosud nikde […]