Quaerimus rem non minorem quam perfectam

Prestige Philately Club Prague

PPCP PPCP

Osobnosti z řad filatelistů a investorů ve filatelii, přizvané k členství v tomto klubu, prokázaly zásadní přínos pro rozvoj filatelie a jejích tradic a prezentují její nejvyšší kvality sběratelské, odborné a společenské.

Scroll down Scroll down

Filatelie dnes

Filatelie není cosi daného a samozřejmého. Kdysi žádná nebyla –  pak cca 160 let ano  – a může i dále být, ale také nemusí. Toto vědomí evokuje starost o filatelii a ta zase odpovědný postoj k ní, vedoucí k aktivnímu tázání, co vše filatelie je a znamená, co z toho je smysluplné akcentovat a také, jakým způsobem to […]