PPCP

Zakládací listina spolku – jejímž signováním se přizvané osobnosti stávají členy klubu.