PPCP

Členy PPCP mohou být osobnosti významné pro současnost a budoucnost filatelie, zejména pro její prestižní aspekt, a to z České republiky, Slovenska, ale i z dalších zemí a také instituce. Počet členů klubu je omezen na 50. Tohoto počtu bude dosaženo postupně, pečlivým výběrem. Kritéria přijetí jsou upravena ve Stanovách. Důraz je kladen na potenciál člena naplňovat cíle PPCP a to jménem klubu a také v osobní rovině.

Dne 18.12. 2018 do PPCP vstoupilo Poštovní muzeum v Praze, což je mimořádný kulturní precedent – spojení a vzájemná podpora občanské a institucionální kulturní aktivity, jakou je sběratelství obecně. V PPCP jsou mj. všichni naši držitelé ocenění Large Gold a National Grand Prix z Praga 2018.

Věříme, že všechny členy PPCP spojí vědomí, že členství v klubu není za odměnu, ale že zejména zavazuje a povolává k další práci pro filatelii a pozvednutí jejího významu. Smysl a cíle PPCP se nenaplňují uvnitř klubu, ale leží mimo něj, ve veřejném prostoru.

Výbor PPCP

Předseda: JUDr. Tomáš Mádl / madl@ppcp.cz
Ing. Vít Vaníček / vanicek@ppcp.cz
Ing. Martin Němeček / nemecek@ppcp.cz
RNDr. Pavol Lazar / lazar@ppcp.cz
Mgr. Jiří Střecha / strecha@ppcp.cz

Tajemník PPCP

Hana Fenclová

Šrobárova 2100/49, 130 00  Praha 3-Vinohrady

fenclova@ppcp.cz

mobil: +420 777 306 104 / tel: +420 226 255 258

Club Membership Certificate

Základním znakem členství v PPCP je vedle podpisu na Listině také certifikát „Club Membership Certificate“Zájemci o členství v PPCP

Zájemce o členství v PPCP, mající 2 navrhovatele z řad členů klubu, se může ucházet o členství odesláním vyplněného Přihlašovacího listu na adresu sídla PPCP.

Přihlašovací list

Stamp collecting is looked upon by many people as a solitary hobby. Their mistake. Being a part of a stamp club or society brings together like-minded friends who help each other improve as philatelists.


WIilliam F. Sharpe, Linn's Stamp News, August 25, 2016