PPCP
Dr. Helmuth Avi
Dr. Helmuth Avi, expert v oboru Itálie a italských území u Schweizer Briefmarken-Prufer Verband, člen SBV, APS a Club de Monte – Carlo     

Sběratelský zájem: Staroitalské Státy, Lombardsko- Benátsko, fiskální filatelie

Datum podpisu zakladatelské listiny: 20. 9. 2019

Číslo člena: 22