PPCP
Ing. Stanislav Havlíček

Sběratelský zájem: Poštovní historie Podkarpatské Rusi, polní pošta 1938, Vládní vojsko, Slovenská polní pošta, Svobodova armáda; Celiny : Rakousko-Uhersko,ČSR I, Protektorát,Slovenský Štát.

Datum podpisu zakladatelské listiny: 15. 2. 2019

Číslo člena: 17