PPCP
Ing. Roman Šorejs

Sběratelský zájem: Německo 1918-1945 a německé kolonie, okupační zóny Německa po roce 1945 s důrazem na sovětskou okupační zónu; okrajově se také zajímá o Rakousko, carské Rusko a Sovětský svaz v období 1850-1945.

Datum podpisu zakladatelské listiny: 15. 12. 2022

Číslo člena: 36