20.
Září
PPCP

2. SETKÁNÍ PPCP

PPCP

GRANDHOTEL ALCHYMIST

 

Dne 20.9. 2019 se konalo již 2. Setkání našeho klubu. Bylo ryze pracovní. Byli přijati noví členové, osobnosti významné sběratelsky i odborně. Měli jsme tu čest přivítat v našich řadách pana J.     Klima, jednoho z nejvýznamnějších českých sběratelů a tvůrců moderního filatelistického trhu, který po desetiletí intenzivně pracuje ve prospěch filatelie a je velmi inspirující osobností v našem   oboru;  dále světově významného znalce staroitalských států pana Dr. Aviho z Lugana, který je zároveň členem Clubu de Monte Carlo;  vídeňského aukcionáře, sběratele a významného člena   rakouské Vindobony Mgr. Wintera a českého byznysmena a sběratele pana Ing. Chlubnu. Také byl poprvé přivítán již v červenci přijatý Ing. J. Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy.

 Mgr. D. Kopřiva představil chystanou prezentaci PPCP, která bude uvedena 30.11. v Monte-Carlu v rámci Monacophilu 2019, pořádaném CMC (Club de Monte-Carlo). Dr. Mádl a Mgr. Střecha   informovali o postupu příprav na Biennale 2020 a pánové Avi a Winter se jako zástupci CMC a Vindobony vyjádřili k možné spolupráci a vystavení rarit z majetku členů obou prestižních klubů.   Celkově velmi efektivní večer jsme uzavřeli rozpravou o přípravě slavnostního 3. Setkání, které se opět uskuteční v „našem“ Alchymistu, a to 12. prosince 2019.

 

náš klub – zahájení večera
T. Mádl a J. Střecha hovoří o Biennale
T. Mádl a V. Vaníček hovoří o Biennale
D. Kopřiva a naše prezentace PPCP pro Monte-Carlo
D. Kopřiva a naše prezentace PPCP pro Monte-Carlo
J. Kubát, náš mediální zpotředkovatel
T. Mádl a J. Chlubna – předání certifikátu
J. Chlubna přebírá odznak PPCP
J.Chlubna podepisuje listinu
T. Mádl a H. Avi předání certifikátu
H. Avi podepisuje listinu
T. Mádl a J. Klim – předání certifikátu
J. Klim podepisuje listinu
T. Mádl a F. Winter – předání certifikátu
F. Winter podepisuje listinu
T. Mádl a J. Hanák – předání certifikátu
P. Lazar, D. Kopřiva, F. Winter, H. Avi
D. Kopřiva a H. Avi o spolupráci s CMC
D. Kopřiva a F. Winter o spolupráci s Vindobonou
zleva M. Hauptman, P. Vaňuga, M. Vrba a další
zprava J. Chlubna, J. Kubát, T. Hejda – náš PR manager a další
Andrea Neri – naše asistentka
J. Klim, J. Rihak – majitel grafického studia Eternia, H. Avi a další
J. Hanák , Z. Matějovský, J. Stuna, Z. Filípek
M. Hauptman, P. Vaňuga, M. Vrba
P. Severín, M. Němeček, D. Sobotka – editor webu PPCP
J. Střecha, V. Vaníček
A. Neri, H. Avi
J. Rihak a J. Kubát
J. Hanák a M. Hauptman
V. Vaníček a J. Hanák
P. Severín a J. Střecha
M. Vrba a Z. Filípek
F. Winter a P. Lazar