25.-29.
Září
PPCP

PPCP na Výstavě Liberec 2019

PPCP

Liberec

PPCP byl jedním z významných sponzorů výstavy a v Čestném dvoře představil 3 kontextové exponáty  s raritami ze sbírek našich členů. Výstavy se účastnil se svým exponátem Cancellation of Slovak post offices in the period 1850 – 1867 i náš přední člen Peter Severín (zlatá medaile a 96 bodů). Tři rámy PPCP pak prezentovaly chybotisk 50/50, Mys Dobré naděje Error of Colour a počátky české poštovní historie s císařskými dopisy a s dopisem 1. dne použití známek. Vše ve skvělém designu od Eternie a 3-jazyčným historickým a vlastnickým kontextem, s obrazovým materiálem atd. Nejen obsah, ale i forma a styl těchto exponátů byly velmi atraktivní pro média i pro návštěvníky, a to i  z řad nefilatelistické veřejnosti. (V tomto duchu by mohly být vytvářeny i naše exponáty na Biennale 2020 a možná se takto v budoucnu podaří etablovat celý nový styl filatelistického výstavnictví.)

Rarity PPCP a jejich adjustace – viz odkaz nízě ↓

→ PDF ke stažení ←

Autoři kontextových exponátů PPCP v Čestném dvoře
Ing. Peter Severín