12.
Prosinec
PPCP

3. Setkání PPCP

PPCP

GRANDHOTEL ALCHYMIST

3. Setkání PPCP v  Alchymist Grand Hotel v Praze.

Poslední Setkání t.r. se konalo dne 12.12., tradičně v „našem“ Alchymistu, za účasti 25 členů klubu a 30 hostů.

Byli přijati 2 noví členové, a to p. Jiří Kraus z Liberce a p. Nenad Rogina z chorvatského Varasdinu,.

J. Kraus je světově uznávaný sběratel v oboru filatelistických i nefilatelistických dokumentů a dalších artefaktů objevování Antarktidy a Arktidy, s důležitými kontakty v zahraničí.

N. Rogina je dnes nejvýznamnější znalec na Jugoslávii a Fiume, majitel imponující sbírky klasické Sicílie a osobnost s mezinárodním významem a vlivem, dobře zapadající do našeho projektu pozvednutí povědomí o filatelii, jenž chceme prosadit minimálně ve středoevropském měřítku.

Setkání mělo pracovně / společenský ráz. Naší velkou ctí, a také velkým úspěchem PPCP a důkazem zájmu o naši práci v zahraničí byla přítomnost slavných osobností světové filatelie! Setkání navštívil mj. p. Dr. Ulrich Ferchenbauer, proslulý znalec Rakouska a osobnost s historicky největšími zásluhami o rozvoj rakouské filatelie a klasického sbírání, autor nepřekonatelného katalogu z r. 2008, signatář Roll of Distinguished Philatelists, držitel prestižní Crawford Medal atd. Hlavním bodem programu pak byla přednáška p. Karla Louise, šéfa Corinphily a spolumajitele holdingu Global Philatelic Network, o současných trendech světového filat. trhu nejvyšší úrovně z hlediska sběratelských priorit. Velmi zajímavé pojednání o raritách na světových aukcích a o determinaci poptávky skrze historické, „genealogické“ a sociální kontexty slavných známek a dopisů.

Je pro nás velkou ctí, že Karl věnoval svůj drahocenný čas našemu klubu a přednášel o trendech světového top byznysu právě v Praze a ne třeba v New Yorku, nebo kdekoli jinde.

Z našich VIP hostů dále jmenujme alespoň Břetislava Janíka, vedoucího odd. známkové tvorby České pošty a  Oldřicha Černocha, člena představenstva Č.p. V průběhu večera pak D. Kopřiva uvedl krátkou prezentaci o úspěšné účasti PPCP na Monacophilu 2019. Bylo vysloveno zvláštní poděkování předním členům klubu  – J. Stunovi za skvělé nastudování a uvedení přednášky v Monaku a Z. Matějovskému za nezištné poskytnutí reklamního prostoru pro permanentní LED spoty PPCP na 30 atraktivních místech po celé ČR.

3. Setkání posunulo náš klub zase o něco vpřed. Vyhodnotili jsme činnost a naše výsledky v r. 2019, byly naplánovány další kroky v oblasti mediálního působení na veřejnosti a zejména při realizaci průlomového projektu – 14 denní výstavy rarit v Národním muzeu na podzim příštího roku. Konání 4. Setkání PPCP předpokládáme v dubnu 2020.