6th Meeting of PPCP

23. Září 2021

Dear visitors of the website of Prestige Philately Club Prague (hereinafter referred to as „PPCP“) and friends of philately, the sixth (one could say traditional) meeting of the Club members and also of very special guests took place in the Crystal Ballroom of the Grand Hotel Alchymist on 23 September 2021 with the participation of […]

PPCP

Extraordinary Success of PPCP at the World Stamp Exhibition Philanippon 2021

30. Srpen 2021

The World Stamp Exhibition Philanippon 2021 took place under FIP patronage in Yokohama, Japan, from 25 to 30 August. It continued the tradition of world exhibitions organized in Japan, which have been held there at ten-year intervals since 1971. Philanippon had the same status as Praga 2018, i.e. it was a specialized world exhibition. In […]

PPCP

Competition philately seminar (repeated)

14. Říjen 2021

The seminar focused on competition philately moderated by Vít Vaníček will take place once again on October 14th at 4 pm in Šrobárova villa. The seminar’s core subject will be a large PowerPoint presentation followed by a detailed insight into the World of competition exhibitions of FIP. Evaluation criteria as well as a guide how […]

PPCP

Seminář Soutěžní filatelie (opakování)

14. Říjen 2021

14. října v 16:00 hodin ve Šrobárově vile se bude opětovně konat seminář „Soutěžní filatelie“ vedený Ing. Vítem Vaníčkem. Předmětem bude rozsáhlá PowerPointová prezentace doplněná podrobným výkladem o světě soutěžních výstav Světové filatelistické federace FIP včetně rozboru mezinárodních hodnotících kriterií a návodu, jak vybudovat úspěšný soutěžní exponát. Připravujeme také pokračování semináře dalším dílem, který se […]

PPCP

VI. SETKÁNÍ PPCP

23. Září 2021

Vážení návštěvníci webových stránek Prestige Philately Club Prague (dále jen „PPCP“) a přátelé filatelie, dne 23. září 2021 proběhlo v Crystal Ballroom Grand Hotelu Alchymist za účasti většiny členů již šesté (dalo by se tedy říci už tradiční) setkání členů klubu a rovněž velmi vzácných hostů. Program tohoto spíše pracovního setkání byl opravdu velmi pestrý. […]

PPCP

MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH PPCP NA PHILANIPPON 2021

30. Srpen 2021

PPCP obdrželo zlatou medaili na světové výstavě Philanippon v Yokohamě za katalog Biennale 2020. Ve dnech 25.-30. srpna se v japonské Jokohamě konala Světová výstava Philanippon 2021, pod patronátem FIP. Navázala na tradici světových výstav v Japonsku, které se zde konají od r. 1971 v desetiletých intervalech. Philanippon měla stejný status jako Praga 2018, jednalo se tedy o specializovanou […]

PPCP

Competition philately seminar

01. Září 2021

On September 1 a seminar focused on competition philately moderated by Vít Vaníček took place. The seminar’s core subject was a large PowerPoint presentation followed by a detailed insight into the World of competition exhibitions of FIP. Evaluation criteria as well as a guide how to how to build a successful exhibit was discussed. Due […]

PPCP

Seminář Soutěžní filatelie

29. Srpen 2021

Prvního září se konal seminář „Soutěžní filatelie“ vedený Ing. Vítem Vaníčkem. Předmětem byla rozsáhlá PowerPointová prezentace doplněná podrobným výkladem o světě soutěžních výstav Světové filatelistické federace FIP včetně rozboru mezinárodních hodnotících kriterií a návodu, jak vybudovat úspěšný soutěžní exponát. Bohužel se omluvila celá řada potenciálních zájemců a proto seminář budeme opakovat pro zájemce, kteří se […]

PPCP

5TH MEETING OF PPCP

17. Červen 2021

Dear friends of philately and visitors of the Prestige Philately Club Prague website (hereinafter „PPCP“), on the 17th of June 2021 the 5th member’s meeting took place in the Crystal Ballroom of the Grand Hotel Alchymist with most members in attendance along with several invited guests. Although mostly focused on work, the program of this […]

PPCP

V. SETKÁNÍ PPCP

17. Červen 2021

Vážení přátelé filatelie a návštěvníci webových stránek Prestige Philately Club Prague (dále jen „PPCP“), dne 17. června 2021 proběhlo v Crystal Ballroom Grand Hotelu Alchymist za účasti většiny členů páté setkání členů klubu a také pozvaných hostů. Program tohoto spíše pracovního setkání byl opravdu velmi rozmanitý. Po krátkém uvítání a proslovu pana JUDr. Tomáše Mádla, […]

PPCP

INVITATION TO THE 5TH MEETING OF PPCP ALCHYMIST 17. 6. 2021

19. Květen 2021

Dear Club Members, Dear Guests, and Friends, here is the Agenda of the 5th working membership meeting of the PPCP, which will take place on June 17, 2021, in the Grand Hotel Alchymist in Malá Strana, Prague. We are looking forward to meet you soon! Committee of the PPCP ——————————————— OFFER OF ACCOMMODATION IN THE […]

PPCP

POZVÁNKA NA 5. SETKÁNÍ PPCP, ALCHYMIST 17. 6. 2021

19. Květen 2021

Vážení členové klubu, vážení hosté a milí přátelé, zde je program 5. pracovní schůze členů klubu PPCP, která se bude konat dne 17. června 2021 v Grand Hotelu Alchymist na Malé Straně v Praze. Těšíme se na brzké setkání! Výbor PPCP ——————————————— NABÍDKA UBYTOVÁNÍ GRAND HOTELU ALCHYMIST: Speciální nabídka ubytování za 160 EUR / Deluxe pokoj / 1 […]

PPCP

BIENNALE NA YOUTUBE

31. Leden 2021

Pro přátele filatelie a všechny zájemce, kteří neměli možnost navštívit Národní muzeum, jsme připravili video z naší výstavy.  

PPCP

THE LAST DAY OF THE PPCP BIENNALE

26. Prosinec 2020

29. December 2020 New epidemiological restrictions led to the retraction from the 27th of December of government dispensations given to exceptional exhibitions – Rembrandt (National Gallery), Kings of the Sun (National Museum) and Treasures of World Philately, the continuation of which was considered to be a „national interest“. Our exhibition was open for 10 whole […]

PPCP

POSLEDNÍ DEN VÝSTAVY BIENNALE PPCP

26. Prosinec 2020

29.12.2020 V rámci aktuálních epidemiologických opatření skončila ke dni 27.12. vládní vyjímka i pro mimořádné výstavy – Rembrandt (NG), Sluneční králové (NM) a Poklady světové filatelie (NM), jejichž konání mělo status „státního zájmu“. Naše výstava trvala celých 10 dní, což znamená , že byla zřejmě nejdelší filatelistickou výstavou všech dob. (I světové výstavy jsou maximálně […]

PPCP

VSTUPENKY POUZE ON-LINE

18. Prosinec 2020

Výstava „Poklady světové filatelie“ probíhá a potrvá do 8. 1. 2021. Pořádají se komentované prohlídky, velký zájem je o výstavní katalog i o vlastní známky PPCP, které jsou zde v prodeji. Vstupenky pouze on-line na webu Národního muzea: https://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/muzejni-komplex-narodniho-muzea Informace ke vstupenkám také u Mgr. Davida Kopřivy, tel. 774261036

PPCP

BIENNALE PPCP BYLO DNES, 16. 12. SLAVNOSTNĚ ZAHÁJENO

16. Prosinec 2020

Biennale PPCP bylo dnes, 16. 12. slavnostně, za přítomnosti zástupců mnoha médií, zahájeno a potrvá do 8. 1. 2021. Obdrželi jsme vládní výjimku ze současných opatření kolem covidu, a to spolu s výstavou Rembrandt v Národní galerii a výstavou Sluneční králové v Národním muzeu. Konání Biennale díky jeho mimořádnosti a neopakovatelným zahraničním zápůjčkám, dostalo statut […]

PPCP

VYŠEL KATALOG BIENNALE / A KAZETA NA LISTINU PPCP  JE DOKONČENA

06. Listopad 2020

Katalog Biennale 2020 je co do obsahu, jeho zpracování a designu unikátní publikací. Prezentuje samostatné rarity ze sbírek členů tří významných klubů – Prestige Philately Club Prague, Vindobona a Club de Monte Carlo a také dva hostující exponáty – Červený mauricius Post Office a slavnou Lady McLeod, vše s textovou a obrazovou dokumentací ve vztahu […]

PPCP

meeting in the National Museum

23. Říjen 2020

The result of today’s meeting between representatives of PPCP and the National Museum is that the 2020 Biennale will take place, albeit on a later date. The opening of the exhibition is now expected to take place in December of the same year or in January 2021. PPCP’s own stamps were issued on the 23rd […]

PPCP

JEDNÁNÍ V NM / VLASTNÍ ZNÁMKY PPCP / KATALOG V TISKU / ZÁŠTITA PREZIDENTA

23. Říjen 2020

Z dnešního jednání zástupců PPCP v Národním muzeu vyplynulo, že Biennale 2020 se uskuteční, byť v posunutém termínu. Zahájení výstavy se nyní předpokládá v prosinci t.r. až v lednu 2020. Dne 23.10. vyšly Vlastní známky PPCP, VZ TL: 0109, VZ 1000 — 1004. V tisku je již výstavní katalog Biennale, unikátní publikace, a to obsahem […]

PPCP

PŘÍPRAVY BIENNALE POKRAČUJÍ, V TÉTO SOUVISLOSTI VYDALA ČESKÁ POŠTA NOVOU EMISI ZNÁMEK.

02. Říjen 2020

I přes restriktivní opatření v  souvislosti s epidemií Covid -19 se Biennale 2020 uskuteční v plánovaném termínu 7.-22. listopadu, jak vyplynulo z jednání se zástupci Národního Muzea, které proběhlo 29.9. Informace o možnostech konání vernisáže 6.11. a jejím možném formátu budou známy 23.10. V rámci příprav bylo již zhotoveno přes 50 kontextových exponátů s významnými […]

PPCP

PPCP NA PODZIMNÍM VELETRHU SBĚRATEL 2020

11.-12. Září 2020

PPCP NA PODZIMNÍM VELETRHU SBĚRATEL 2020 Vážení návštěvníci webových stránek Prestige Philately Club Prague, milí členové PPCP, náš klub spolu s dalšími vystavovateli, sběrateli a návštěvníky „napsal“ na podzimním veletrhu Sběratel, jenž se konal na výstavišti v pražských Letňanech (PVA EXPO PRAHA) od 11. do 12. září, svůj velký příběh, který je do jisté míry […]

PPCP

PPCP NA PODZIMNÍM VELETRHU SBĚRATEL 2020

11.-12. Září 2020

PPCP NA PODZIMNÍM VELETRHU SBĚRATEL 2020 Vážení návštěvníci webových stránek Prestige Philately Club Prague, milí členové PPCP, náš klub spolu s dalšími vystavovateli, sběrateli a návštěvníky „napsal“ na podzimním veletrhu Sběratel, jenž se konal na výstavišti v pražských Letňanech (PVA EXPO PRAHA) od 11. do 12. září, svůj velký příběh, který je do jisté míry […]

PPCP

21.9. Work Meeting of the 2020 Biennale Preparations Commitee

21.-. Září 2020

The work meeting took place in Šrobárova vila, the seat of PPCP. The leadership of the club met with Jan Rihak, the art director of the cooperating graphic studio Eternia, and Tomáš Hejda, owner of the PR Mollo media agency. An evalution of PPCP’s attendance at the 2020 Sběratel expo was made – the success […]

PPCP

Pracovní setkání přípravného výboru Biennale 2020

21.-. Září 2020

Pracovní setkání se konalo v sídle PPCP, ve Šrobárově vile. Sešlo se zde vedení klubu s Art directorem spolupracujícího grafického studia Eternia Janem Rihakem a s Tomášem Hejdou, majitelem mediální agentury PR Mollo. Zhodnocena byla účast PPCP na Sběrateli 2020 – prodej suvenýrových bankovek s námětem Národního muzea a Biennale byl nad očekávání úspěšný a každý návštěvník Sběratele […]

PPCP

4TH MEETING OF PPCP

28. Květen 2020

Dear visitors of the Prestige Philately Club Prague (hereinafter „PPCP“) web page, the 4th meeting of club members and invited guests took place on the 28th of May 2020 in the Crystal Ballroom of the Grand Hotel Alchymist, with a vast majority of members in attendance. After a short introductory speech of JUDr. Tomáš Mádl, […]

PPCP

4. SETKÁNÍ PPCP

28. Květen 2020

IV. setkání v Grand Hotelu Alchymist Vážení návštěvníci webových stránek Prestige Philately Club Prague (dále jen „PPCP“), dne 28. května 2020 proběhlo v Crystal Ballroom Grand Hotelu Alchymist za účasti velké většiny členů čtvrté setkání členů klubů a přizvaných hostů. Program tohoto spíše pracovního setkání byl opravdu bohatý. Po krátkém proslovu pana JUDr. Tomáše Mádla, prezidenta PPCP […]

PPCP

The publication is being published as a new Czech-English edition.

18. Březen 2020

The publication on the ideas, goals and practice of PPCP and our view of philately in the 21st century, which was behind the successful presentation of PPCP in Monte Carlo in November of 2019, is being published as a new Czech-English edition. You can also see it “HERE” and in the section https://www.ppcp.cz/en/prezentace/ The original […]

PPCP

BROŽURA PPCP V ČESKÉM JAZYCE

18. Březen 2020

Publikace o idejích, cílech a praxi PPCP a o našem pohledu na filatelii ve 21. století, která stála za úspěšnou prezentací PPCP v Monte Carlu v listopadu 2019, vychází v novém nákladu v česko – anglické verzi.  K  prohlédnutí je také  „ZDE“  a v sekci  https://www.ppcp.cz/prezentace/. Tato brožura se v původní anglicko – francouzské podobě setkala s velkou poptávkou […]

PPCP

PREPARATIONS FOR THE BIENNALE 2020 – 5.3. CONTRACT SIGNED WITH THE NATIONAL MUSEUM

05. Březen 2020

Preparations of the PPCP Biennale at the National Museum On March 5th 2020, President of Prestige Philately Club Prague, JUDr. Tomáš Mádl, and General Director of the National Museum, PhDr. Michal Lukes Ph.D., signed a contract of cooperation between PPCP and NM in preparation of the PPCP Biennale exhibition entitled „Treasures of World Philately“. The […]

PPCP

PŘÍPRAVY BIENNALE 2020 – 5.3. PODEPSÁNA SMLOUVA S NÁRODNÍM MUZEEM

05. Březen 2020

Přípravy  Biennale PPCP v Národním muzeu Prezident Prestige Philately Club Prague JUDr. Tomáš Mádl a generální ředitel Národního muzea  PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. podepsali dne 5.3. 2020 smlouvu o spolupráci PPCP a NM při přípravě výstavy Biennale PPCP s názvem „Poklady světové filatelie“. Výstava se uskuteční 7.11.-22.11. 2020. V reprezentativních sálech 2. patra Národního muzea bude vystaveno 80 až 100 […]

PPCP

3. Setkání PPCP

12. Prosinec 2019

3. Setkání PPCP v  Alchymist Grand Hotel v Praze. Poslední Setkání t.r. se konalo dne 12.12., tradičně v „našem“ Alchymistu, za účasti 25 členů klubu a 30 hostů. Byli přijati 2 noví členové, a to p. Jiří Kraus z Liberce a p. Nenad Rogina z chorvatského Varasdinu,. J. Kraus je světově uznávaný sběratel v oboru filatelistických i […]

PPCP

PPCP AT THE EXHIBITION LIBEREC 2019

25.-29. Září 2019

PPCP was one of the prominent sponsors of the exhibition and in the Court of Honour, it presented 3 contextual exhibits of rarities from the collections of our members. Our leading member Peter Severín (Gold Medal and 96 points) took part in the exhibition with his exhibit Cancellation of Slovak Post Offices in the period […]

PPCP

PPCP na Výstavě Liberec 2019

25.-29. Září 2019

PPCP byl jedním z významných sponzorů výstavy a v Čestném dvoře představil 3 kontextové exponáty  s raritami ze sbírek našich členů. Výstavy se účastnil se svým exponátem Cancellation of Slovak post offices in the period 1850 – 1867 i náš přední člen Peter Severín (zlatá medaile a 96 bodů). Tři rámy PPCP pak prezentovaly chybotisk 50/50, Mys […]

PPCP

2ND MEETING OF PPCP

20. Září 2019

  On 20 September 2019, already 2nd purely working Meeting of our Club took place. We have recruited new members, important personalities from collectible and professional point of view. We had the honour of welcoming Mr J. Klim, one of the most important Czech collectors and creators of the modern philatelic market, who has been […]

PPCP

2. SETKÁNÍ PPCP

20. Září 2019

  Dne 20.9. 2019 se konalo již 2. Setkání našeho klubu. Bylo ryze pracovní. Byli přijati noví členové, osobnosti významné sběratelsky i odborně. Měli jsme tu čest přivítat v našich řadách pana J.     Klima, jednoho z nejvýznamnějších českých sběratelů a tvůrců moderního filatelistického trhu, který po desetiletí intenzivně pracuje ve prospěch filatelie a je […]

PPCP

PPCP AT MONACOPHIL 2019 OUR PRESENTATION ON 30 NOVEMBER IN MONTE CARLO

30. Listopad 2019

MONTE-CARLO  PPCP at Monacophil 2019 From 27th of November to 2nd of December 2019 exhibition and convention of the Club de Monte Carlo – Monacophil 2019 took place.  In addition to the usual exhibition of 100 rarities from the collections of CMC „100 of the World’s most iconic Stamps and Philatelic Documents“, there were two […]

PPCP

PPCP NA MONACOPHIL 2019 NAŠE PREZENTACE 30.11. V MONTE-CARLU

30. Listopad 2019

PPCP na Monacophilu 2019 Ve dnech 27.11.-2.12. 2019 se v Monte Carlu konala výstava a sjezd Club de Monte Carlo – Monacophil 2019. Vedle obvyklé výstavy 100 rarit ze sbírek členů CMC  – „100 of the World’s most iconic Stamps and Philatelic Documents“, se konaly dvě přidružené výstavy věnované Egyptu a Poštovní historii námořní přepravy, s důrazem […]

PPCP

THE CLUB DE MONTE-CARLO HAS ADMITTED THE PRESIDENT OF PPCP TOMÁŠ MÁDL INTO THEIR RANKS

08. Červenec 2019

The Club de Monte-Carlo de l’Elite de la Philatélie (CMC) is the most prestigious community in the world of philately. It has only 100 members – institutions and personalities of the greatest significance and influence. The members include Queen Elizabeth II, Albert II, Prince of Monaco, world museums headed by the NPM – Smithsonian Institution […]

PPCP

CLUB DE MONTE CARLO PŘIJAL DO SVÝCH ŘAD PREZIDENTA PPCP DR. TOMÁŠE MÁDLA

08. Červenec 2019

Club de Monte Carlo de l’Elite de la Philatélie (CMC) je nejprestižnějším společenstvím ve světové filatelii.  Má pouze 100 členů – institucí a osobností s největším významem a vlivem.  Členy jsou mj. královna Alžběta II., monacký kníže Albert II., světová muzea v čele s NPM – Smithsonian Institution a prominetní sběratelé, majitelé zejména klasických rarit, často zároveň […]

PPCP

PPCP PLAQUE IN ALCHYMIST GRAND HOTEL & SPA

01. Červenec 2019

  The emblem of the exclusive cooperation of prestigious entities – Alchemist and PPCP – is our plaque placed on the portal of the Alchymist Palace, where all important events of our club, whether working or social and solemn, take place and will be held. All PPCP members are also owners of Alchymist Gourmet Club […]

PPCP

PLAKETA PPCP V ALCHYMIST GRAND HOTEL & SPA

01. Červenec 2019

  Znakem exkluzivní spolupráce prestižních subjektů – Alchymistu a PPCP – je  naše plaketa umístěná na portálu paláce Alchymist, kde se konají a budou konat všechny  významné akce našeho klubu, ať už pracovního či společenského a slavnostního rázu. Všichni členové PPCP jsou zároveň majiteli Alchymist Gourmet Club Cards.

PPCP

ING. JAROSLAV HANÁK, PRESIDENT OF THE UNION OF INDUSTRY AND TRANSPORT OF THE CZECH REPUBLIC – entered the ppcp club

27. Červen 2019

Mr. Ing. Jaroslav Hanák, an important personality of Czech business and politics, the creator of the Czech business environment and also the owner of the impressive collection of the theme „Transport“, was accepted into the Prestige Philately Club Prague. The ceremonial admission of a prominent member took place at the PPCP Committee meeting 27.6. at […]

PPCP

DO PPCP VSTOUPIL ING. JAROSLAV HANÁK, PREZIDENT SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

27. Červen 2019

Pan Ing. Jaroslav Hanák, významná osobnost českého byznysu i politiky, tvůrce českého podnikatelského prostředí a také majitel impozantní sbírky námětu „Doprava“, byl přijat do Prestige Philately Club Prague. Slavnostní přijetí významného člena se uskutečnilo na setkání Výboru PPCP 27.6. v Grandhotelu Alchymist. Ing. Hanák převzal náš odznak a signoval Listinu PPCP.  Membership Certificate mu bude předán […]

PPCP

PPCP – STOCKHOLMIA 2019

28.-01. Květen 2019

This event of world importance, held on the occasion of the 150th anniversary of the founding of the British Royal Philatelic Society, was attended by 4 members of the PPCP – T. Madl, P. Lazar, V. Vanicek, D. Kopriva and also our other important member Mr. Dr. J. Stuna. „Meeting with F. Winter for his […]

PPCP

PPCP NA STOCKHOLMIA 2019

28.-01. Květen 2019

Této akce světového významu, konané u příležitosti 150. výročí založení britské Royal Philatelic Society se zúčastnili i 4 členové výboru PPCP – T. Mádl, P. Lazar, V. Vaníček, D. Kopřiva a také náš  další významný člen pan Dr. J. Stuna. „Setkání s F. Winterem za účelem jeho přijetí do PPCP , zleva D. Kopřiva, V. […]

PPCP

Entry of the Postal Museum to PPCP

18. Prosinec 2018

From 18.12. 2018 is a member of our club and the Prague Postal Museum. For the first time in the history of Czech collecting, as part of national culture, there is a combination of private and institutional activities.   ČT Art / Události v kultuře / 18. 12. 2018 /  8:24 Entry of the Postal Museum […]

PPCP

DO PPCP VSTUPUJE POŠTOVNÍ MUZEUM

18. Prosinec 2018

Od 18.12. 2018 je členem našeho klubu i pražské Poštovní muzeum.  Poprvé v dějinách českého sběratelství, coby součásti národní kultury,  dochází ke spojení soukromých a institucionálních aktivit.   ČT Art / Události v kultuře / 18. prosince 2018 / stopáž 8:24 Vstup poštovního muzea do PPCP     ČT1 / Studio 6 / 18. prosince 2018 / […]

PPCP

Twitter

08. Květen 2019

PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE

PPCP

FIRST FESTIVE MEETING OF PPCP – HOTEL ALCHYMIST PRAGUE

15. Únor 2019

Evening program: The meeting had a solemn / working character. 16 of the 18 members were present, 2 new members were accepted. We have voted for the composition, competencies and agenda of the PPCP Committee for the next 4 years and we have evaluated the existing activities. Certification and club badges have been handed over. […]

PPCP

PRVNÍ SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ PPCP – HOTEL ALCHYMIST PRAHA

15. Únor 2019

Program večera: Setkání mělo slavnostně / pracovní charakter. Přítomno bylo 16 z 18 členů, byli přijati 2 noví členové. Odhlasovali jsme složení, pravomoci a  agendu Výboru PPCP pro příští 4 roky a byly vyhodnoceny dosavadní aktivity. Proběhlo předání Membership Certificates a klubových odznaků. Věcná část programu se týkala zejména naplánování působení PPCP v reklamním prostoru […]

PPCP