11.
Duben
PPCP

XII. setkání PPCP

PPCP

Café Mozart

CAFÉ MOZART

Vážení přátelé filatelie a návštěvníci webových stránek PPCP, dne 11. dubna 2024 se v Café Mozart konalo už XII. setkání PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE. Pracovní schůzi zahájil krátkým uvítacím proslovem prezident klubu, pan JUDr. Tomáš Mádl, který seznámil členy s průběhem členské schůze a představil vzácné hosty, mezi kterými nechyběli: Jan Rihak, ředitel grafického a designového studia Eternia; Dušan Martinček, profesionální pražský fotograf a pánové Martin Jaroš a Ing. Martin Jurkovič – nově přijímaní členové klubu. Program této schůze byl skutečně velmi pestrý.

Po krátkém uvítacím proslovu pana JUDr. Tomáše Mádla, proběhla podle ustálených zvyklostí, tj. s podepsáním zakládací listiny spolku, předáním odznaku, certifikátu a focením, inaugurace nového člena, kterým je pan Martin Jaroš, výkonný ředitel (Managing Director) Portu Gallery, reprezentant Portu Gallery a její investiční platformy (investování do unikátních předmětů s historickou nebo sběratelskou hodnotou). Portu Gallery, která má s PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE dlouhodobou a konzistentní misi, tj. pozvedávat povědomí veřejnosti o filatelii, prezentuje široké laické veřejnosti alternativní investice jako vzácná aktiva vhodná k investování. Druhým přijímaným členem je pan Ing. Martin Jurkovič, předseda komise znalců slovenského svazu filatelistů, expert Merkur Revue a odborník zejména na Podkarpatskou Rus, resp. Zakarpatskou Ukrajinu – známky, celiny, celistvosti a pečetě do roku 1946 a revoluční přetisky.

Dalším velmi důležitým bodem byly připravované filatelistické výstavy. První z nich je  POPRADFILA 2024, která se bude konat ve dnech 31. 10. až 16. 11. 2024 v Tatranské galerii v Popradě pod záštitou pana PaedDr. Milana Majerského, PhD., předsedy Prešovského samosprávného kraje. Jedná se výstavu II. stupně (tj. bývalá Premiéra). Výstava bude obsahovat veškeré výstavní třídy, včetně literatury a třídy mládeže. I když se jedná o národní výstavu budou přizvány i vybrané exponáty z České republiky.

Druhou plánovanou výstavou je Monacophil 2024, který se uskuteční v Monaku od 5. do 7. 12. 2024. PPCP by na výstavu poskytla dohromady 2 hvězdicové konstrukce (tzv. „mercedesy“), to jest tedy dohromady 12 rámů, resp. exponátů (již hotové exponáty z předchozích výstav). Další velmi očekávanou výstavou je  LIBEREC 2025 (výstava I. a II. stupně s mezinárodní účastí převážně z evropských zemí), která se bude konat ve dvou halách se zhruba 400-500 rámy mezi 19. až 22. červnem 2025. Prostory jsou předběžně zajištěny jak pro zmíněnou výstavu, tak i pro obchodníky. První hala je pro výstavu, druhá pro čestný dvůr, resp. pro PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE a další hosty. Zásadní však je, aby se organizační výbor a PPCP dohodl na přesné spolupráci k uspokojení obou stran. V roce 2026 by mohla být rovněž zorganizovaná výstava PPCP se Svazem českých filatelistů. Konečně v roce 2028 by se měla uskutečnit Praga 2028 a PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE by se na ní měl logicky podílet, a to jak po stránce sponzoringu, tak i výstavnictví. S ohledem na tradiční slabou návštěvnost světových výstav, by se Praga 2028 měla konat např. s veletrhem Sběratel.

Pavol Lazar jako předseda Zväzu slovenských filatelistů by rád na Slovensku také uspořádal světovou výstavu, a to potenciálně v roce 2027 a v možné spolupráci se Svazem českých filatelistů, byť David Kopřiva podotkl, že pořádání obou výstav je finančně velmi náročné. Pro futuro je jednak velmi důležité navrhnout styčné body spolupráce mezi PPCP a SČF, a jednak s ohledem na mezinárodní důvěru a prestiž, jakou se PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE dostává, je třeba zvážit, zda by PPCP neměl vstoupit do Svazu českých filatelistů. Hudbou budoucnosti jsou i prezentace 3 až 4 členů na setkáních klubu. Členům byla znovu nabídnuta možnost návštěvy Tiskárny Hradištko, případně Poštovního muzea ve Vyšším Brodě. Členové byli opětovně vyzváni k mediálním výstupům, aby se PPCP stále prezentoval. XIII. členská schůze se bude konat 19. září 2024. Do té doby čeká PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE a zejména jeho členy  mnoho práce směrem k výstavám a prezentaci klubu na veřejnosti.

pro web PPCP Mgr. Petr Jezdinský s poznámkami Hany Fenclové