30.
Srpen
PPCP

MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH PPCP NA PHILANIPPON 2021

PPCP

Yokohama

PPCP obdrželo zlatou medaili na světové výstavě Philanippon v Yokohamě za katalog Biennale 2020.

Ve dnech 25.-30. srpna se v japonské Jokohamě konala Světová výstava Philanippon 2021, pod patronátem FIP. Navázala na tradici světových výstav v Japonsku, které se zde konají od r. 1971 v desetiletých intervalech. Philanippon měla stejný status jako Praga 2018, jednalo se tedy o specializovanou světovou výstavu.

Ve výstavní třídě 11 „Filatelistická literatura“ se účastnilo 95 soutěžních a referenčních titulů (ref. tituly jsou rozsahem menší a úzce specializované). Celkem tedy 95 různých odborných publikací, katalogů a periodik světové úrovně a kvality. Mezi nimi byl vystaven i náš katalog, či možná lépe řečeno sborník Biennale 2020, a to prezidentem PPCP a spoluautorem této knihy Dr. Mádlem.

Publikace PPCP byla nejprve uvedena v referenční části a to v sekci „Katalogy“, ale pak, vzhledem k jejímu zřejmému široce odbornému i literárnímu obsahu a formě, byla rozhodnutím jury přeřazena do hlavní soutěžní části „Philatelic books and research papers“. Můžeme si to představit jako postup z divize do první ligy. V této hlavní kategorii pak získala 91 bodů, tedy zlatou medaili Světové výstavy Philanippon. Nad 90 bodů se dále dostala pouhá 3 díla z celé výstavní třídy „Literatura“!

Uvedených 91 bodů je součet v těchto hodnocených kritériích: 36 bodů z možných 40 za „Výzkum“, 36 ze 40 za „Zpracování“, 14 z 15 za „Technické zpracování“ a maximálních 5 bodů za „Prezentaci“.

Je velmi potěšující a zároveň pro naši budoucí práci zavazující, že jury na soutěži světové úrovně tak významně ocenila naše badatelské úsilí a naše pojetí a výklad filatelie akcentující široce rozvinuté příběhy slavných známek. Usilovali jsme o to, přinést něco nového k poznání kontextů významných rarit a ukázali jsme, že je lze uchopit a vyprávět o nich v často nečekaných a poutavých souvislostech, nalézaných při náročném studiu stovek zdrojů a pramenů. Kniha Biennale 2020 také přesně odráží obsahy „kontextových“ exponátů PPCP. V Japonsku tedy nutně zaujala i naše představa o filatelistických exponátech zpracovaných v nové, atraktivní, srozumitelné a nefilatelistické formě.

91 bodů pro Biennale 2020 dokazuje, že se k cílům PPCP – ukázat veřejnosti filatelii zajímavým a inspirujícím způsobem a pozvednout tak povědomí o ní – ubíráme správným směrem.

Poděkování patří všem, bez nichž by toto klíčové dílo PPCP světového úspěchu nedosáhlo – vystavovatelům, autorům kontextových obsahů PPCP, Vindobony a CMC. Dále za unikátní design, grafickou formu, redakci a korektury celé knihy Honzovi Rihakovi, za skvělé překlady naprosté většiny textů do angličtiny Danovi Tomanovi, za bezvadnou výrobu celého nákladu Zdeňkovi Filípkovi, za zprostředkování naší účasti na Philanipponu Luboru Kuncovi.

za PPCP D. Kopřiva