23.
Září
PPCP

VI. SETKÁNÍ PPCP

PPCP

GRAND HOTEL ALCHYMIST

Vážení návštěvníci webových stránek Prestige Philately Club Prague (dále jen „PPCP“) a přátelé filatelie, dne 23. září 2021 proběhlo v Crystal Ballroom Grand Hotelu Alchymist za účasti většiny členů již šesté (dalo by se tedy říci už tradiční) setkání členů klubu a rovněž velmi vzácných hostů. Program tohoto spíše pracovního setkání byl opravdu velmi pestrý. Po krátkém uvítání a proslovu pana JUDr. Tomáše Mádla, prezidenta PPCP v úvodu proběhla podle ustálených zvyklostí, to jest s podepsáním zakládací listiny spolku, předáním odznaku, certifikátu a focením, inaugurace třech nových členů.

Prvním z nich je pan Prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr., který se odborně filatelisticky specializuje na Druhou Československou a Českou republiku. Druhým z nově přijatých členů je pan Ing. Petr Valošek, jehož oborem je lodní a letecká doprava a také poštovní historie Slezska. Posledním z nových členů je pan Ing. Radoslav Míšek, Ph.D., jenž se specializuje na australskou známkovou tvorbu mezi lety 1913 až 1945.

Avšak nejvýznamnějším bodem programu byla účast PPCP na výstavách, kdy především na Světové filatelistické výstavě Philanippon 2021, která se konala ve dnech 25.-30. srpna v Japonské Jokohamě pod patronátem FIP, dosáhla Česká republika díky PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE, resp. sborníku Biennale 2020 mimořádného kulturního úspěchu, jenž veřejnoprávní média v České republice ani pohříchu nedocenila. Ve výstavní třídě 11 „Filatelistická literatura“ se účastnilo  95 soutěžních a referenčních titulů (ref. tituly jsou rozsahem menší a úzce specializované), tj. tedy celkem 95 různých odborných  publikací, katalogů a periodik světové úrovně a kvality. Publikace PPCP byla nejprve uvedena v referenční části a to v sekci „Katalogy“, ale pak, vzhledem k jejímu zřejmému široce odbornému i  literárnímu obsahu a formě, byla rozhodnutím jury přeřazena do hlavní soutěžní části Philatelic books and research papers. V této hlavní kategorii pak získala 91 bodů, tedy zlatou medaili Světové výstavy Philanippon. Nad 90 bodů se dále dostala pouhá 3 díla z celé výstavní třídy „Literatura“! Je velmi potěšující a zároveň pro naši budoucí práci zavazující, že jury na soutěži světové úrovně tak významně ocenila naše badatelské úsilí, pojetí a výklad filatelie akcentující široce rozvinuté příběhy slavných známek. Usilovali jsme  o to, přinést něco nového k poznání kontextů významných rarit a ukázali jsme, že je lze uchopit a vyprávět o nich v často nečekaných a poutavých souvislostech, nalézaných při náročném studiu stovek zdrojů a pramenů. Kniha Biennale 2020 také přesně odráží obsahy „kontextových“ exponátů PPCP. V Japonsku tedy nutně zaujala i naše představa o filatelistických exponátech zpracovaných v nové, atraktivní, srozumitelné a nefilatelistické formě. 91 bodů pro Publikaci o Biennale 2020 dokazuje, že se k cílům PPCP – ukázat veřejnosti filatelii zajímavým a inspirujícím způsobem a pozvednout tak povědomí o ní – ubíráme správným směrem.

Další úspěšnou reprezentací našeho klubu byla Národná filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021 v Nitře za přítomnosti vícero významných osobností, která se konala ve dnech 16. – 19 září v Divadle Andreja Bagara  jako jedna z mála a ve střední Evropě byla v letošním roce úplně první. PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE poskytl na výstavu 5 svých exponátů. Za PPCP se výstavy zúčastnili Pavol Lazar, Tomáš Mádl, Peter Severín a Stanislav Havlíček. Vyjma filatelistických exponátů ze Slovenské a České republiky bylo na této významné výstavě možné zhlédnout i velmi zajímavé sbírky ze Srbska.

Naopak z připravovaných filatelistických výstav je bezesporu třeba zmínit Výstavu poštovních známek „Liberec 2022“, kde již byla taktéž kontrahována smlouva o spolupráci klubu a zejména udělena záštita AEP v dopise od prezidenta této akademie Jeana Voruze. PPCP současně přispěje finanční částkou 20.000,- Kč. Přispěli však i někteří, samotní členové klubu, a to jmenovitě David Kopřiva, Vít Vaníček a Peter Severín. Rozpočet výstavy se pohybuje ve výši 4.000.000,- Kč. Jiří Střecha přislíbil zprostředkovat kontakt a jednání s generálním ředitelem České pošty o podpoře této výstavy, potvrdil i zapůjčení exponátů od Poštovního muzea. V současnosti je na výstavu přihlášeno 23 vystavujících zemí. V dohledné době proběhne kontrola ze strany FEPA-y, zdali prostory a další podmínky zodpovídají požadavkům mezinárodní výstavy. Hlavní výstavní a kontaktní prostor (pro jury, komisaře apod.) se bude nacházet v hotelu „BABYLON“, prodejci budou v „Kulturním domě“, přednášky, školení a setkání různých organizací v krajském „Start up centru“ a Palmáre výstavy se bude konat v hotelu Zlatý lev. V rámci této výstavy proběhne i světová výstava Polar Salon Liberec 2022, k níž bude vydaná kniha v angličtině, ve které by měly být popsány veškeré Arktické a Antarktické expedice od počátků do roku 1922. Součástí knihy by měl být i černotisk.

PPCP se bude příští rok v květnu účastnit výstavy Helvetia 2022 v Luganu. Zároveň se opětovně hlásí do soutěže s katalogem PPCP Biennale 2020. Další výstavy, kterých se PPCP bude příští rok účastnit, jsou v únoru LONDON  2022, v listopadu IPEX 2022 v Kapském městě a konečně MONACOPHIL 2022 v Monte-Carlu.

Vít Vaníček poinformoval  o  semináři „Soutěžní filatelie – výstavy a exponáty“,  který  se  konal  dne 1. září v sídle Klubu za hojné účasti z řad členů klubu. Seminář byl zejména o tom, jak postavit špičkový exponát a poukázal na rozdíly mezi sbírkou a exponátem, který musí obsahovat atributy románu či příběhu. Pro velký zájem členů PPCP budou další semináře plánované na den, kdy bude zároveň probíhat členská schůze klubu tak, aby se ho mohli pohodlně účastnit i mimopražští členové. David Kopřiva potvrdil pozitivní feedback k přednášce a také vyjádřil svou pochvalu a uznání.

Je plánován benefiční projekt, který se uskuteční prostřednictvím aukčního domu Burda Auction v únoru příštího roku. Každý člen byl požádán, aby vybral ze své sbírky položku v hodnotě 5.000 až 10.000,- Kč, kterou věnuje na dobročinné účely. Na beneficienta byl prozatím navržen projekt „Šatník Nory Fridrichové“, který podporuje samoživitelky a samoživitele.

Závěrem se řešila i personální změna na pozici tajemnice klubu, kdy paní Ing. Andreu Neri, která svoji činnost ukončila po dvou letech záslužné práce pro klub, nahradila Hana Fenclová, která v rámci PPCP není úplně neznámým jménem, neboť už minulý rok klubu pomáhala na veletrhu Sběratel a také na výstavě v Národním Muzeu v Praze.

Další setkání členů PPCP ve formě vánoční besídky s partnerkami je naplánováno na 9. prosince 2021. Do té doby čeká klub i jeho členy spousta práce. A to ať již při přípravě důstojných exponátů na výstavy Liberec 2022 a Helvetia 2022, tak i při prezentaci klubu v médiích či při benefiční činnosti.

Vždyť „např.“ úspěch PPCP na BIENNALE 2020, které se podařilo uskutečnit i přes probíhající pandemii COVIDu a ohlas jež vzbudila publikace (katalog) Biennale na Světové filatelistické výstavě Philanippon 2021 v Jokohamě, jsou pro klub zejména obrovskými závazky k velmi tvrdé  a svědomité práci do budoucna.

V neposlední řadě totiž filatelie představuje pro společnost v aktuální geopoliticky a postfaktické nestabilní době „osvědčenou“ stabilitu (jistotu), a to nikoliv jen jako alternativní investice, ale i jako přirozená součást kultury, mezinárodního dialogu a osvětové pedagogické činnosti.

pro web PPCP Mgr. Petr Jezdinský s poznámkami pana Mgr. Davida Kopřivy