23.
Březen
PPCP

X. setkání PPCP

PPCP

Grand Hotel Alchymist

Vážení příznivci filatelistického hnutí a návštěvníci webových stránek PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE, dne 23. března 2023 se v Grand Hotelu Alchymist konalo již X., to jest jubilejní setkání PPCP. Schůzi zahájil úvodním uvítacím proslovem prezident klubu, JUDr. Tomáš Mádl, který seznámil členy s průběhem členské schůze a představil vzácné hosty, mezi kterými nechyběli: PhDr. Ing. Tomáš Hejda, PR a mediální zástupce PPCP, majitel a ředitel společnosti PR Mollo; Jan Rihak, vlastník a ředitel grafického a designového studia Eternia; Radek Novák, sběratel, spisovatel, filatelista a poradce Portu Gallery; Dušan Martinček, profesionální fotograf z Prahy. Program této schůze byl velmi rozmanitý.

Průběh pracovního setkání:

Prvním významným bodem byla účast PPCP na plánované výstavě Bratislavafila 2023, která se uskuteční mezi 1. až 4. červnem 2023.

RNDr. Pavol Lazar zmínil, že se výstava bude konat pod záštitou Ministerstva výstavby a dopravy Slovenské republiky, a že se uskuteční ve slovenském Národním muzeu. Jeden z hlavních partnerů je, vyjma Slovenské pošty, člen PPCP, pan Petr Flaška, který bude mít na starost organizaci sálové aukce o 300–400 aukčních položkách, jež se bude konat v sobotu 3. června od 13:00 hod. v hotelu Carlton. Více informací nejen o aukci je možné najít v bulletinu nebo na webových stránkách výstavy. Pavol Lazar informoval přítomné členy o novinkách Bratislavafily a vysvětlil důvody neplánovaného skluzu se schvalováním exponátů, který byl nabrán z důvodu nemoci předsedy výboru. Upozornil, že je třeba do 31. března zaplatit poplatky za rámy pro vystavující členy. Nastínil také, jak bude vypadat nesoutěžní část výstavy, která se bude skládat celkem ze 3 částí:

  1. Klub Vindobona, který se představí s 20 exponáty na téma rakousko-slovenských a česko‑slovenských vztahů;
  2. Významní vystavovatelé – tito vystavovatelé budou mít exponáty v duchu první a druhé republiky – tj. období od 1. října 1938 do 15. března 1939, resp. Od Mnichovské dohody až do vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava, Slovenského štátu.
  3. PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE, který se na výstavě představí se svými 12 exponáty, které tradičně vytiskne p. Filípek a design doupraví pan Rihak.

Instalace exponátů bude probíhat mezi 31. květnem až 1. červnem. V otázce ubytování bude nápomocná slečna Hana Fenclová, tajemnice Klubu. Členové se dohodli, že podpoří konání výstavy finančními prostředky ve výši €2.000,-. Klub se zároveň předběžně usnesl, že by se v době trvání výstavy mohlo uskutečnit setkání členů v Bratislavě, neboť minimálně 20 členů se na tuto významnou kulturní a společenskou událost přijede do slovenské metropole podívat. V tomto duchu se očekává neformální setkání členů PPCP, které by se dalo přirovnat k VIII. „zářijovému“ setkání v Táboře.

Druhým očekávaným bodem jubilejního X. setkání byla příprava Biennale 2023, které se uskuteční od 27. října do 5. listopadu 2023 pod názvem Poklady světové filatelie II. Biennale 2023 se bude konat v Obecním domě v Praze za, pro klub, velice příznivých podmínek, díky přiměřené ceně nájmu a samozřejmě nádherných výstavních prostor. Klub plánuje, že výstavu zahájí v užším kruhu přátel 27. října, a to v místní restauraci Pivnice Obecní dům.

PPCP očekává zvýšený zájem návštěvníků v rámci oslav státního svátku Dne vzniku samostatného Československé státu dne 28. října (105. výročí vzniku Československa) a 5. výročí založení PPCP, resp. 30 let od vzniku České pošty. V kontextu výše uvedeného probíhá diskuse o doprovodném programu, jistá je zatím aukce Filatelie Flaška, která proběhne v sobotu 4. listopadu. Dále se uvažuje o např. autogramiádě p. Ondráčka nebo přednáškách. Zájemci o tvorbě možného doprovodného programu (přednáška, komentovaná prohlídka…) se přihlásí slečně Fenclové.

Cena vstupného byla stanovena takto:

190,- Kč / plné vstupné
120,- Kč / snížené vstupné (65+, studenti, členové Svazu českých filatelistů)
390,- Kč / rodinné
390,- Kč / Kombinované vstupné (okruhy v rámci Obecního domu)

Investice, kterou klub vložil do nájmu v Obecním domě, se částečně vrátí právě z výběru vstupného. Další příjmy by činil prodej „merche“, to jest katalog s černotiskem a vlastní známky.

Česká pošta (dále „ČP“) přislíbila 200 až 300 tisíc korun jako příspěvek na Biennale. Hodlá se především zaměřit na propagaci poštovní přepravy a její historii. Ve spolupráci s Poštovním muzeem vystaví 3D artefakty (poštovní auto, vývěsní štíty, uniformy a dobová poštovní schránka) a také příležitostné razítko. ČP rovněž přislíbila vydání výplatní známky, bude-li „nosná“ známka Biennale, a současně bude vydávat arch známek. Klub zároveň obdržel svolení použít logo ČP na filatelistických suvenýrech a v propagaci, což má určitě pozitivní dopad na případné PR (soutěže v tisku, v online magazínech apod.).

PPCP má rovněž připravenou novou tiskovou desku od rytce pana Ondráčka, která zobrazuje Obecní dům, a jež bude vyobrazena na černotisku. Návrh, který následně poputuje k vytvoření tiskových dat pro tiskárnu cenin v Hradištku, musí nyní schválit Česká pošta. Opět byly připomenuty známky na vlastní arch, na který je nutné vymyslet 4 známky na výšku, kdy každá známka by měla postupně být z České republiky, Evropy, zámoří a jedna raritní známka + logo PPCP. Návrhy je třeba co nejdříve zaslat panu Ing. Němečkovi, který má tvorbu archu na starosti.

Také byl zmíněn rozpočet na výstavu, přičemž se předpokládá, že investovaná částka se Klubu vrátí ze vstupného, z prodeje předmětů, reklamy a ze spolupráce. Kolegové Matějovský a Sobotka se nabídli, že by klubu mohli přenechat své inzertní plochy na dobu před Biennale, které by významnou částí pomohli k propagaci výstavy a spolu s p. Flaškou se tak řadí mezi první dárce Biennale 2023.

Co se vlastních exponátů týče, je termín pro zaslání textů a naskenovaných cenin z důvodu časové rezervy před tiskem a vydáním katalogu do 30. června 2023. Text by měl být souvislý a s nadpisem, členěný s jednotlivými podnadpisy do odstavců. Návrhy lze poslat p. Rihakovi na e-mailovou adresu jan@eternia.cz.

Posledním bodem X. setkání bylo rozloučení se s panem Ing. Peterem Severínem, který jakožto jeden ze zakládajících členů má nemalé zásluhy na chodu a propagaci PPCP. Pan Severín se tak stal emeritním členem, jenž bude na Biennale 2023 vystavovat svůj finální filatelistický exponát.

Termín dalšího setkání není pevně stanoven, je však velmi pravděpodobné, že se členové klubu sejdou v pátek 2. června 2023 v Bratislavě. Do té doby však čeká členy PPCP mnoho „tvrdé“ a „bezchybné“ práce, směrem k výstavám, ať už se jedná o Bratislavafilu 2023, resp. samozřejmě Biennale 2023 v Obecním domě. Biennale 2020 a další úspěchy na filatelistických výstavách – a v neposlední řadě spolupráce s tuzemskými a zahraničními partnery, jako je Vindobona, Club de Monte-Carlo de l’Elite de la Philatélie, Poštovní muzeum nebo Česká pošta – totiž nasadily pomyslnou laťku hodně vysoko.

pro web PPCP Mgr. Petr Jezdinský s poznámkami Hany Fenclové