15.
Prosinec
PPCP

IX. setkání PPCP

PPCP

Grand Hotel Alchymist

Vážení návštěvníci webových stránek Prestige Philately Club Prague (dále jen „PPCP“ nebo „Klub“) a přátelé filatelie, dne 15. prosince 2022 proběhlo v Prague Hall Grand Hotelu Alchymist za účasti většiny členů již deváté, „vánoční“ setkání členů Klubu. Setkání proběhlo za účasti velmi vzácných hostů, mezi kterými nechyběli: pan Ing. Jaroslav Štefek, vlastník a ředitel společnosti Tiskárna Hradištko, s.r.o., Ing. Petr Fencl, místopředseda Svazu českých filatelistů, Jiří Stošek, vlastník filatelistického obchodu FILATELIE HOBBY PRAHA, vyhlášené pražské aukční síně FILATELIE PRAHA a člen Komise znalců SČF, PhDr. Ing. Tomáš Hejda, PR a mediální zástupce PPCP, majitel a ředitel společnosti PR Mollo a Jan Rihak, vlastník a ředitel grafického a designového studia Eternia. Program tohoto setkání byl opravdu velmi pestrý.

Průběh pracovního setkání

Po krátkém uvítacím proslovu pana JUDr. Tomáše Mádla, prezidenta PPCP, proběhla podle ustálených zvyklostí, tj. s podepsáním zakládací listiny spolku, předáním odznaku, certifikátu a focením, inaugurace nového člena, kterým je pan Ing. Roman Šorejs, jehož filatelistickou vášní se stal Protektorát Čechy a Morava, Sudety, Slovenský štát, německé kolonie, polní pošta, poválečné Německo (Trizónie a sovětská okupační zóna Sasko).

Dalším důležitým bodem bylo finanční hospodaření Klubu, kterého se zhostil pan Ing. Martin Němeček se svým krátkým, nicméně velmi výmluvným finančním přehledem o finančních tocích klubu, které v letošním roce příliš rozmanité nebyly. Prestige Philately Club Prague měl největší výdaje na svých tradičních aktivitách, tj. na Public Relations a designu. Více transakcí na příjmové a výdajové straně rozpočtu PPCP lze samozřejmě logicky očekávat až příští rok v souvislosti s přípravou Biennale 2023.

Další podstatnou záležitostí byla účast PPCP na plánovaných výstavách, kdy se nejbližší světová filatelistická výstava bude konat v německém Essenu (IBRA 2023), a to od 25. do 28. května 2023. Hned po ní započne bratislavská národní filatelistická výstava (BRATISLAVAFILA 2023), a to 1.6.2023, které se se svými rámy a exponáty zúčastní i PPCP. Další a pro Klub nejvýznamnější výstavou, je bezesporu Biennale 2023 (viz níže).

Po četných jednáních bylo rozhodnuto, že se Biennale 2023 bude konat v Obecním domě v Praze, a to v termínu od 28. října do 5. listopadu 2023. PPCP plánuje, že výstavu zahájí v užším kruhu přátel 27. října a pro návštěvníky bude výstava otevřena den poté – 28. října.
Klub by do výstavy rád zakomponoval zahraniční rarity, které nebyly či z důvodu pandemie covidu 19 chyběly na Biennale 2020. Jednalo by se o rarity ze Spojených států amerických nebo z Britské královské sbírky.

Cena vstupného ještě stanovena nebyla, ale je jisté, že podstatná část investice do pronájmu prostor se vrátí z výběru vstupného a z prodávaného „merche“, protože bude Klub vydávat černotisk, známky a katalog.

V rámci Biennale 2023 se kromě pětiletého výročí od vzniku PPCP a 105 let od vzniku ČSR, bude také slavit 30 let od založení České pošty, která by se proto ráda prezentovala svými artefakty (pošťácké auto, uniformy atd.) a také možným vydáním vlastního archu známek. Tato spolupráce přinese benefity oběma stranám (PR, media,…). Z tohoto důvodu je důležité v brzké době stanovit marketingovou strategii a doladit detaily této spolupráce.

Společenské zájmy PPCP

V říjnu 2022 proběhla Evropská výstava poštovních známek „LIBEREC 2022“ a přidružená výstava „Polar salon LIBEREC 2022“ pod patronací FEPA s uznáním FIPu. Právě na toto téma si připravil Jiří Kraus, předseda organizačního výboru, pár shrnujících slov, která ve stručnosti říkala: „Vše se vydařilo!“. Deset členů PPCP mělo své exponáty na této výstavě v čestném dvoře, a tak jim Jiří Kraus předal medaili a certifikát s „Poděkováním za vystavený nesoutěžní exponát“.

Mediální rekapitulace se tradičně zhostil Tomáš Hejda, který svou prezentací zmapoval mediální činnost PPCP za poslední rok, kdy se jednalo o více než 20 vstupů různého charakteru v prestižních českých médiích.

Datum další schůze je určen na 16. března 2023, což je rovněž i uzávěrkové datum pro výběr jednorámových exponátů na Biennale 2023. Členy Klubu tedy čeká spousta práce, směrem k výstavám, jež se budou konat v Bratislavě, resp. samozřejmě k Biennale 2023, tj. ke zviditelnění Prestige Philately Club Prague a k důstojné prezentaci samotného filatelistického hnutí ve spolupráci jak se zahraničními partnery a filatelisty, tak i s Českou poštou.

pro web PPCP Mgr. Petr Jezdinský s poznámkami Hany Fenclové