10.
Listopad
PPCP

Přednáška Meziválečné Československo a jeho známková tvorba

PPCP

Filosofická fakulta UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 200