25.
Únor
PPCP

Světová výstava známek LONDON 2022

PPCP

London

Pan Vít Vaníček získal třetí velkou zlatou medaili za svůj exponát „Poštovní historie Českých zemí (od počátků do roku 1867“ a jeho exponát se tím kvalifikoval pro účast v elitní výstavní třídě „FIP Championship Class“, která je součástí jen světových výstav a z jejichž exponátů je vybírán nejlepší exponát příslušné výstavy. Vynikající hodnocení získal i exponát pana Miloše Hauptmana „Československo 1950-1961: vícebarevný ocelotisk z plochých desek“ oceněný jury zlatou medailí. Pan Jiří Kraus vystavil svůj exponát „Objevování Antarktidy a vše, co s tím souvisí“ a získal velkou pozlacenou medaili. Pan Lubor Kunc zde představil exponát „Rakousko-Uherská polní pošta 1914-1918“ oceněný pozlacenou medailí. Gratulujeme!

Kompletní seznam exponátů výstavy London 2022 a jejich výsledků je dostupný na https://www.london2022.co/exhibits/.

Na třetí fotografii: Jiří Kraus, Peter Suchdolc (Slovinsko), Vít Vaníček, Zuzana Kunášková (organizační výbor Liberec)