01.
Březen
PPCP

Pomoc Ukrajině

PPCP

Praha

Prestige Philately Club Prague jednoznačně odsuzuje válku na Ukrajině způsobenou rusko-běloruským útokem na tuto nezávislou zemi a vyjadřuje podporu občanům Ukrajiny.

Členové klubu se rozhodli poskytnout finanční prostředky na humanitární účely pro ukrajinské civilisty. A to formou daru 100 000 Kč ve prospěch Sbírky Oblastní charity na pomoc Ukrajině.