11.-12.
Září
PPCP

PPCP NA PODZIMNÍM VELETRHU SBĚRATEL 2020

PPCP

PVA EXPO PRAHA

PPCP NA PODZIMNÍM VELETRHU SBĚRATEL 2020

Vážení návštěvníci webových stránek Prestige Philately Club Prague, milí členové PPCP, náš klub spolu s dalšími vystavovateli, sběrateli a návštěvníky „napsal“ na podzimním veletrhu Sběratel, jenž se konal na výstavišti v pražských Letňanech (PVA EXPO PRAHA) od 11. do 12. září, svůj velký příběh, který je do jisté míry „dějově“ vyobrazen v níže přiložených fotografiích.

Vzhledem totiž ke skutečnosti, že na jaře letošního roku byla zrušena většina sběratelských veletrhů v Evropě i ve světě, vypadá to, že podzimní veletrh Sběratel byl první velkou oborovou událostí v souvislosti s pandemií Covid-19 na starém kontinentě. Přesto se návštěvnost zmíněného veletrhu pohybovala kolem 60 až 70 procent obvyklého počtu návštěvníků. Mezinárodní veletrh Sběratel je přitom největším setkáním sběratelů ve střední a východní Evropě. Od založení v roce 1998 je hlavní vizí veletrhu Sběratel vybudovat v našem překrásném hlavním městě sběratelskou akci srovnatelnou s významnými veletrhy v západní Evropě. Na veletrh proto automaticky míří nejen sběratelé, nýbrž také návštěvníci, kteří berou sběratelství jako alternativní investici. Pouze na veletrhu totiž mohou porovnat nabídku několika desítek firem na jednom místě, promluvit si s význačnými odborníky a osobně si nabízené předměty prohlédnout, což je deviza, kterou internet nemůže nikdy v plné míře nabídnout a nahradit. Součástí letošního veletrhu Sběratel byl  rovněž křest hned několika unikátních známek. Česká pošta představila např. přítiskové známky s námětem dle původního návrhu Alfonse Muchy.

PPCP na Sběrateli zejména propagoval Biennale 2020 – Výstavu „Poklady světové filatelie“, která se uskuteční od 7. do 22. listopadu v Historické budově Národního muzea. Pro informování sběratelské obce o Biennale – našem unikátním projektu – jsme v rámci Sběratele zvolili formu reprezentativních rollupů, stálého zastoupení PPCP ve výstavních prostorách a především prodeje emise sběratelských 0 euro bankovek, vydaných právě pro Biennale, s logem PPCP, motivem známek „Penny Black“ a „Chybotisku 50/50“ a taktéž budovy Národního muzea.

Obrázek č. 1: Zástupy návštěvníků před nejmodernější a největším veletržním
areálem v hlavním městě České republiky (PVA EXPO PRAHA)

Zdroj: Archiv Ing. Petra Sobotky, Mgr. Davida Kopřivy a JUDr. Tomáše Mádla, 2020, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 2: Členové PPCP s personálem před instalací zázemí PRESTIGE
PHILATELY CLUB PRAGUE, které bylo nutné připravit.

Zdroj: Archiv Ing. Petra Sobotky, Mgr. Davida Kopřivy a JUDr. Tomáše Mádla, 2020, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 3: Mgr. David Kopřiva, Ing. Petr Sobotka a Ing. Martin Němeček při instalaci jednoho z rollupu v sále výstaviště

Zdroj: Archiv Ing. Petra Sobotky, Mgr. Davida Kopřivy a JUDr. Tomáše Mádla, 2020, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 4: Jeden z rollupů PPCP v interiéru výstaviště

Zdroj: Archiv Ing. Petra Sobotky, Mgr. Davida Kopřivy a JUDr. Tomáše Mádla, 2020, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 5: Ing. Martin Němeček, Mgr. David Kopřiva a Ing. Petr Sobotka
(zprava) si v hektickém dni našli čas na velmi krátkou momentku.

Zdroj: Archiv Ing. Petra Sobotky, Mgr. Davida Kopřivy a JUDr. Tomáše Mádla, 2020, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 6: Vpravo premiéra nového výstavního rámu, který je vyroben
z ušlechtilého dřeva jasanu a mořený v barvě mahagonu s LED nasvícením a
speciálním plexisklem, vlevo jeden z mnoha rollupů PPCP v interiéru výstaviště u stánku České pošty. Toto foto představuje symbolické propojení mezi Prestige Philately Club Prague a Českou poštou.

Zdroj: Archiv Ing. Petra Sobotky, Mgr. Davida Kopřivy a JUDr. Tomáše Mádla, 2020, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 7: 0 euro bankovka

Zdroj:http://www.sberatel.info/postovni-znamky/poklady-svetove-filatelie-muzete-koupit-jen-na-sberateli/ , 2020

V premiéře na letošním veletrhu Sběratel bylo možné získat pamětní “0 eurosuvenýr” s motivem listopadového Biennále našeho Pražského prestižního filatelistického klubu s názvem „Poklady světové filatelie“. Jedná se o první 0 eurosuvenýrovou bankovku s filatelistickým motivem, který se navíc váže k naší zemi. Vedle dominanty Historické budovy Národního muzea v Praze je totiž vyobrazena první známka světa „Penny Black“ a nejslavnější československá rarita – „Chybotisk 50/50“.

PPCP pak pro Biennále chystá ještě jednu variantu „0 euro suvenýrové“ sběratelské bankovky se speciálním ručním přítiskem, která bude v prodeji pouze v Národním muzeu během konání výstavy.

Obrázek č. 8: „Neúnavný“ Ing. Petr Sobotka s modelem sběratelsky velmi
cenné 0 euro bankovky

Zdroj: Archiv Ing. Petra Sobotky, Mgr. Davida Kopřivy a JUDr. Tomáše Mádla, 2020, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 9: Zprava rollup na listopadové Biennale, samotný bankomat a
rollup s 0 euro bankovkou

Zdroj: Archiv Ing. Petra Sobotky, Mgr. Davida Kopřivy a JUDr. Tomáše Mádla, 2020, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 10: Bankomat s hosteskami

Zdroj: Archiv Ing. Petra Sobotky, Mgr. Davida Kopřivy a JUDr. Tomáše Mádla, 2020, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 11: Hana Fenclová je nápomocná návštěvníkovi u bankomatu PPCP.

Zdroj: Archiv Ing. Petra Sobotky, Mgr. Davida Kopřivy a JUDr. Tomáše Mádla, 2020, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 12: Další z typických výjevů na veletrhu – nával u stolku s 0 euro
bankovkami, resp. zprava při práci: Ing. Andrea Neri, tajemnice PPCP, Bc.
Juliet Káňová a Hana Fenclová


Zdroj: Archiv Ing. Petra Sobotky, Mgr. Davida Kopřivy a JUDr. Tomáše Mádla, 2020, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 13: Ing. Andrea Neri vydává návštěvníkovi 0 euro bankovky.

Zdroj: Archiv Ing. Petra Sobotky, Mgr. Davida Kopřivy a JUDr. Tomáše Mádla, 2020, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 14: Zprava Ing. Petr Sobotka a Hana Fenclová

Zdroj: Archiv Ing. Petra Sobotky, Mgr. Davida Kopřivy a JUDr. Tomáše Mádla, 2020, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 15: Zastoupení PPCP, druhý den, 12.9.

Zdroj: Archiv Ing. Petra Sobotky, Mgr. Davida Kopřivy a JUDr. Tomáše Mádla, 2020, vlastní zpracování, 2020

Avšak členové Prestige Philately Club byli na zmíněném veletrhu činní i mimo PPCP. David Kopřiva tak virtuálně vzhledem k pandemii covid-19 vystoupil na konferenci Trading Expo & Alternativní investice s přednáškou „Poštovní známky jako nejlepší alternativní investice s globální likviditou“. Spolek pro umění a sběratelství velmi symbolicky otevřel na veletrhu „Síň slávy české poštovní známky“. Každý rok do ní hodlá uvést společně s oddělením známkové tvorby České pošty, Poštovním muzeem a tiskárnou Hradištko, kde se nově známky tisknou, osobnost, jež se  dlouhodoběz o rozvoj a slávu českých poštovních známek. První laureátem se stal dlouholetý vedoucí oddělení známkové tvorby ČP Břetislav Janík (zcela vpravo). Zcela vlevo je pak na snímku Mgr. Jiří Střecha, ředitel Poštovního muzea České pošty a člen PPCP.

Obrázek č. 16: Mgr. Jiří Střecha při předávání ceny panu Břetislavovi Janíkovi

Zdroj:http://www.sberatel.info/postovni-znamky/poklady-svetove-filatelie-muzete-koupit-jen-na-sberateli/ , vlastní zpracování, 2020