05.
Květen
PPCP

VII. SETKÁNÍ PPCP

PPCP

GRAND HOTEL ALCHYMIST

Vážení členové filatelistické obce a návštěvníci webových stránek Prestige Philately Club Prague (dále jen „PPCP“), dne 5. května 2022 proběhlo v Crystal Ballroom Grand Hotelu Alchymist za účasti většiny členů již sedmé (dalo by se tedy říct již tradiční) setkání členů klubu a taktéž velmi vzácných hostů. Program tohoto spíše pracovního setkání byl opravdu velmi rozmanitý. Po krátkém uvítání a proslovu JUDr. Tomáše Mádla, prezidenta PPCP v úvodu, proběhla podle ustálených zvyklostí, tj. s kontrahencí zakládací listiny spolku, předáním odznaků, certifikátů a focením, inaugurace dvou nových členů.

Prvním ze členů je Lubor Kunc, předseda Českomoravské poštovní společnosti (ČMSPH) a Sekce polních pošt, člen Královské filatelistické společnosti v Londýně (RPSL), AIJP, ArGe Feldpost 1914-1918 (Rakousko) a dalších filatelistických organizací, poštovní historik, sběratel poštovní historie Rakouska, Československa a zásilek polních pošt. Druhým z nově přijatých členů je Mgr. Petr Pflanzer Flaška, majitel významného pražského filatelistického obchodu a aukční a dražební síně FILATELIE PRAHA FILATELIE PETR FLAŠKA, jehož sběratelským zájmem je ČSR 1918-1939.

Druhým bodem jednání byly finanční novinky, resp. finanční přehled PPCP. Třetím, velmi významným bodem byla účast PPCP (de facto prezentace klubu) na plánovaných výstavách.

První z nich je HELVETIA 2022, která se bude konat mezi 18. až 22. květnem 2022 ve švýcarském Luganu. PPCP na této světové výstavě soutěží se svým výstavním katalogem z minulého Biennale. Dále je PPCP patronem výstavy s pestrou vystavovatelskou účastí, kdy se členové představí s 11 kontextovými exponáty – 5 novými a 6 modifikovanými. Vystaviteli budou: Mgr. Petr Pflanzer Flaška s Markem Vrbou, Ing. Radoslav Míšek, Ph.D., JUDr. Tomáš Mádl, Mgr. Jiří Střecha (Poštovní muzeum) s Mgr. Pavlem Mošnerem a Zdeňkem Filípkem, Ing. Jaroslav Hanák, Mag. Friedrich Winter s Dr. Pavolem Lazarem, Ing. Stanislav Havlíček, Jiří Kraus, Ing. Petr Valošek, MUDr. Peter Vaňuga, PhD., Zdeněk Matějovský, MBA.
I přes určité dílčí organizační problémy (např. s pojištěním či zpáteční dopravou) se bude jednat o velmi hodnotnou výstavu. Dojde při ní k vystavení i dvou komerčních „roll upů“ první bude zvát na Evropskou výstavu v Liberci, druhý zase bude poutat pozornost na PPCP.

Druhou z „jarních“ výstav jsou BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2022, které se uskuteční mezi 3. až 4. červnem 2022. V následujícím roce bude součástí této filatelistické akce i Národní výstava, která bude vhodná především pro vystavovatele, kteří by si chtěli potvrdit nebo zvýšit kvalifikaci jejich exponátů, jelikož budou otevřeny všechny vystavovatelské třídy a stupně. Vítány jsou zejména nové exponáty. Už nyní jich pořadatelé mají přihlášených circa 200. Zahraniční účast je ale určena pouze pro pozvané exponáty, tedy pokud by měli členové zájem vystavovat, tak se mají obrátit právě na Pavola Lazara.

Poslední z výstav je tuzemský „podzimní“ LIBEREC 2022, který bude hostit Liberec od 13. do 16. října 2022. Jiří Kraus představil novinky v rámci plánování mezinárodní výstavy konané v hotelu Babylon. Zatím se ze zahraničí přihlásilo 30 vystavovatelů z 29 různých zemí. Výstavy se zúčastní i zástupci z řad FIPA-y a FEPA-y, která má v době konání výstavy i naplánovaný kongres. Jedná se tedy o pravděpodobně nejdůležitější filatelistickou akci pořádanou v České republice za tento rok. Jiří Kraus opětovně poděkoval za příspěvky členů Klubu – jmenovitě D. Kopřivovi, V. Vaníčkovi, T. Mádlovi, P. Valoškovi, P. Severínovi, Z. Filípkovi, J. Stunovi, P. Flaškovi a PPCP. Jiří Kraus také zmínil tvorbu 2 nových známek. První vznikne v rámci uspořádání FEPA kongresu, druhá známka bude vlastní známka výstavy LIBEREC 2022 ve formě 20ti bloku.

Členové Klubu byli informováni o nadcházejících výstavách – mimo už 3 výše zmíněných se budou konat výstavy v Indonésii (srpen 2022), Kapském Městě (listopad 2022) a Essenu (světová výstava, 2023). Taktéž byly ale připomenuty uplynulé vystavovatelské úspěchy – zlaté medaile obdrželi pánové Severin, Lazar a Kraus na Budapešťské výstavě Hunfilex (březen 2022), Velkou zlatou medaili získal Vít Vaníček a tzv. Vermeil medaili obdržel Lubor Kunc – oba na výstavě v Londýně (únor 2022). Vít Vaníček též získal na výstavě Emirates 2022 v Dubaji velkou zlatou medaili, spolu s prestižním oceněním pro nejlepší zahraniční exponát výstavy.

Dalším neméně důležitým bodem setkání byla příprava na Biennale 2023. Zatím se stále neví, kde se Biennale 2023 uskuteční. Výbor PPCP jedná o možných pražských výstavních prostorech, přičemž ho nejvíce zajímají prostory v Obecním domě, na Pražském hradě, v Národním muzeum, byť by se pravděpodobně změnil výstavní sál. Tomáš Mádl poukázal na skutečnost, že některé výstavní prostory si mohou naúčtovat poplatky v případě nižší návštěvnosti výstavy a tyto poplatky by pak musel doplatit klub. Od tohoto faktu se bude vyvíjet výběr místa i délka trvání celé akce. Předběžně bylo stanoveno datum konání Biennale na 27.10. – 3.11. PPCP má zájem o vytvoření nového propagačního materiálu v obdobném stylu jako na minulém Biennale.

Co se týká sběratelských suvenýrů k Biennale 2023, tak vytvoření nového katalogu by bylo velmi obtížné, proto by byl spíše preferován např. dodatek ke zmíněnému katalogu nebo nová „verze“ oblíbeného černotisku, ceniny, do které by se znovu zainvestovalo. Biennale 2020 mělo v nabídce i známky a především bankovky, nicméně daleko větší zájem panoval o vytvoření známkového sešitku. Bankovky se pravděpodobně nebudou opakovat, jelikož nezapadají do agendy filatelie, nýbrž notafilie. Klub by rád do výstavy zakomponoval zahraniční rarity, které nebyly na Biennale 2020. Jednalo by se o rarity z USA (např. Inverted Jenny, zapůjčená z Národního poštovního muzea ve Washingtonu D.C.) nebo z britské Královské sbírky (např. Kirkcudbright cover, tzv. Mulreadyho obálka, „Plesová obálka“ se známkou Mauritius „Post Office“ z roku 1847 aj.).

Závěrečným bodem byly informace ze života PPCP. Tomáš Mádl navrhl pokračování spolupráce se SPOLEČNOSTÍ EDVARDA BENEŠE, a to v podobě uspořádání menší výstavy a setkání ve vile Dr. Edvarda Beneše v Sezimově Ústí. Další návrh na místo 3 4denní výstavy je v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě. Tomáš Mádl také doporučil uspořádání další přednášky opět na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která by navázala na první úspěšnou přednášku, jejíž téma bylo První republika. Námět další přednášky by tak byl Druhá republika a konala by se na jaře 2023.

Další podnět se týkal vytvoření hesla pro PPCP na Wikipedii. Padla většinová shoda, že by tak vzrostla nejen samotná prestiž Klubu, nýbrž také veřejné povědomí o PPCP mezi laickou veřejností.

Závěr schůze byl věnován obnovování členské základny, resp. získání nových členů a skutečnosti, že na Slovensku je filatelie dotovaná i ze státního rozpočtu. Stejně tak David Kopřiva závěrem přednesl a okomentoval jednotlivé výstupy členů PPCP v médiích za období od ledna do dubna 2022 a vyzdvihl nejdůležitější momenty, které převážně tvořili David Kopřiva, Tomáš Mádl a Martin Němeček. David Kopřiva rovněž poukázal na skutečnost, že by se členové měli více angažovat. Poznamenal, že si mnohdy pouze stačí všímat filatelistických novinek napříč světem, ty pak okomentovat a komentář (článek, příběh, …) následně poslat Tomášovi Hejdovi, který se postará o propagaci do médií. S výše uvedeným souvisí i hledání nových, a hlavně mladých členů, jelikož starší generace filatelistů odchází a nemá ji kdo nahradit.

Datum dalšího setkání zatím není ještě stanoveno, nicméně po rozhodnutí výboru jej v dostatečném předstihu rozešle tajemnice klubu, Hana Fenclová. Do té doby čeká klub i jeho členy spousta svědomité práce. A to ať už při přípravě důstojných exponátů, resp. hodnotných sběratelských suvenýrů na BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2022, „podzimní“ Liberec 2022 či BIENNALE 2023, tak i při prezentaci klubu v médiích nebo při benefiční činnosti. Úspěchy na Biennale 2020, resp. na dalších filatelistických výstavách (konaných i v letošním roce) vytvářejí logický morální a taktéž i zejména celospolečenský závazek v současné složité ekonomické, postcovidové (s pádivou inflací) a neutěšené mezinárodní situaci v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině.

Filatelie totiž konzistentně představuje dlouhodobou a stabilní alternativní investici (na rozdíl od nemovitostí či např. zlata), zdroj osvěty pro další generace v zeměpisu, dějepisu, výtvarné výchově a makroekonomii, a zcela apolitický dialog mezi filatelisty napříč celým světem, a to bez ohledu na politický postoj, režim, náboženství, barvu pleti či jazyk. Filatelie „jednoduše“ spojuje kultury, národy i jednotlivé občany.

pro web PPCP Mgr. Petr Jezdinský s poznámkami Mgr. Davida Kopřivy