08.
Červenec
PPCP

CLUB DE MONTE CARLO PŘIJAL DO SVÝCH ŘAD PREZIDENTA PPCP DR. TOMÁŠE MÁDLA

PPCP

Club de Monte Carlo de l’Elite de la Philatélie (CMC) je nejprestižnějším společenstvím ve světové filatelii. 
Má pouze 100 členů – institucí a osobností s největším významem a vlivem. 
Členy jsou mj. královna Alžběta II., monacký kníže Albert II., světová muzea v čele s NPM – Smithsonian Institution a prominetní sběratelé, majitelé zejména klasických rarit, často zároveň coby přední aukcionáři či znalci, namátkou G. Eubanks, D. Feldman, A. Bolaffi, P. Buschbayew, G. Craveri, J Hackmey.
Přijetí Tomáše Mádla předcházelo cca 6-měsíční seznamování a přijímací řízení ze strany vedení CMC. 
T. Mádl je znám jako držitel dvou Large Gold Medals ze světových výstav za svou sbírku ČSR 1918-1939‬, zároveň prokázal vlastnictví významných vzácností ze světové klasiky, které jsou pro CMC prioritní a samozřejmě také vede náš Prestige Philately Club Prague, který vzbudil v zahraničí až nečekaný zájem filatelistických elit. 
Svým celkovým významem a prezentací T. Mádl dosáhl hned tří doporučení od stávajících členů Monte Carla. Na „Board of CMC“ tato doporučení, která byla v přijímacím procesu rozhodující, zaslali David Feldman – legenda světové filatelie a aukčního trhu, Dr. Helmuth Avi – slavný sběratel a znalec na Itálii a také Claes Arnrup – první viceprezident CMC a majitel mnoha klasických rarit. 
T. Mádl, coby člen Clubu de Monte Carlo, je mezi světovou filatelistickou elitou jediným zástupcem nejen z České Republiky, ale i z celé východní Evropy. Jeho přijetí znamená také posílení mezinárodního významu pro Prestige Philately Club Prague a v přeneseném smyslu je důkazem světové úrovně české filatelie.