Články

PPCP

MONACOPHIL 2019

PPCP

Ve dnech 27.11.-2.12. 2019 se v Monte Carlu konala výstava a sjezd Club de Monte Carlo – Monacophil 2019.

Vedle obvyklé výstavy 100 rarit ze sbírek členů CMC  – „100 of the World’s most iconic Stamps and Philatelic Documents“, se konaly dvě přidružené výstavy věnované Egyptu a Poštovní historii námořní přepravy, s důrazem na unikáty dosud nikde nevystavené, či nepublikované.

V rámci navazování zahraničních kontaktů významných klubů se již na Stockholmii 2019 uskutečnil společný meeting Prestige Philately Club Prague a Club de Monte Carlo, kde jsme obdrželi pozvání k účasti a spolupráci na Monacophilu. PPCP byl na Monacophilu zastoupen 7 členy – p. T. Mádl, D. Kopřiva, V. Vaníček, P. Lazar, J. Stuna, P. Sobotka a H. Avi. V rámci oficiálního programu Monacophilu jsme měli možnost představit náš klub ( cíle, ideje a praktickou činnost) světové elitě.

Připravili jsme souhrnnou přednášku, PP prezentaci a vydali luxusní anglicko-francouzskou brožuru o našem klubu. Naše prezentace se konala 30.11. v konferenčních prostorách hotelu Hermitage v Monte Carlu a navštívilo ji cca 60 předních členů CMC a dalších osobností, mj. prezident P. Maselis, viceprezident C. Arnrup, h. secretary RPSL p. Atkinson, donedávna prezident RPSL p. Ch. King, D. Feldman, V. Schouberechts aj. Prezentaci uvedl prezident PPCP T. Mádl a v angličtině ji přednesl významný člen našeho klubu J. Stuna. Naše vystoupení bylo přijato s velkým zájmem, ohlas byl nanejvýš kladný a spontánní. Během další hodinové diskuse se ukázalo, že nejvíce inspirující je akcent PPCP působit směrem k nefilatelistické veřejnosti, mediálními a PR prostředky hovořit o filatelii za účelem pozvednutí povědomí o ní, a to nefilatelistickým jazykem, v kategoriích srozumitelných okolní společnosti.

Nejvíce pak imponovala zpráva o chystaném Biennale – Výstavě rarit v Národním Muzeu na podzim r. 2020. Přímo na prezentaci jsme pozvali členy CMC k účasti na našem Biennale a ukázali příklady našich kontextových exponátů pro jednotlivé známky / dopisy. Prezident Maselis pak, vedle díků za „krásnou a významnou součást programu Monacophilu“, požádal o zopakování našeho návrhu a části prezentace na zasedání kompletního Boardu of CMC. Ten se konal 1.12.  a samozřejmě se ho zúčastnil i T. Mádl jako člen klubu. Spolu s D. Kopřivou znovu informoval o možnosti vystavit rarity ze sbírek členů CMC na našem Biennale a Club de Monte Carlo tuto spolupráci jednomyslně odhlasoval. Opět jsme dosáhli velké pozornosti a uznání, kdy např. p. Chris King konstatoval, že naše forma  a zpracování a design pro exponáty (byly k vidění již na výstavě v Liberci) jsou tak atraktivní,  a tak novátorské, že je pro své rarity budou chtít členové „Monte-Carla“ na Biennale také, neboť „toto přesně přitáhne lidi, přičemž všechny dosavadní formy exponátů  jsou nudné a ostatní fil. výstavy návštěvníky nebaví “ atd.

Dále se krátce řešily detaily koordinace obou klubů ohledně programu Biennale, výběru rarit, jejich dodání atd.

Vystoupení PPCP na Monacophilu hodnotíme v mnoha aspektech jako nadmíru a až neočekávaně úspěšné. Velký zájem o naši činnost a vstřícnost světové elity vůči našim plánům a cílům je velice potěšující, potvrzuje správný směr našeho úsilí a zároveň je i zavazující. V roce 2020 nás čeká hodně práce!

Brožura, která byla vydána jako průvodce naší prezentací, je v české verzi k nahlédnutí „ZDE“