Články

PPCP

Biennale 2020 – založení tradice

PPCP

V listopadu r. 2019, v rámci Monacophil 2019 proběhla v Monte Carlu prezentace Prestige Philately Club Prag na téma Jak pozvednout povědomí o filatelii u veřejnosti a jak učinit filatelii obecně srozumitelnou.

Byl představen mj. nový trend ve filatelistickém výstavnictví – kontextový exponát ukazující jednotlivou známku /dopis spolu se souvisejícím příběhem, historií, vlastnickou linií, okolnostmi vzniku atd. Club de Monte-Carlo sám koná každý lichý rok výstavu superrarit, ovšem vždy jen se stručnými popisy, takže význam exponátu chápou a docení často jen znalci daného směru, málokdo mimo členy klubu samotného a výpovědní hodnota tak zůstává daleko za svým potenciálem. Přitom právě skrze nejvzácnější položky světové filatelie lze snadno a srozumitelně ukazovat její nejvyšší kvality, tradice, kulturní přínos, schopnost vzdělávat, inspirovat pro filatelii atd.

V tomto duchu jsme připravili Biennale PPCP 2020 v Národním muzeu. Výstava (16.12.-26.12.) měla 3 části. První částí bylo přes 50 kontextových exponátů s jednotlivými raritami ze sbírek členů klubu PPCP, CMC, Vindobona, navíc s dvěma mimořádnými zápůjčkami – Červený mauritius a první koloniální známka Lady Mc Leod.

Další část představovalo cca 60 metrů velkých vitrín se soubory z nejlepších českých a slovenských soutěžních exponátů a z dalších předních sbírek, které dosud nebyly nikde prezentovány. Třetí část expozice zahrnovalo cca 150 ploch s portréty významných osobností z dějin filatelie, „fathers of philately“, jejich životopisy, citáty atd. Tento exkurs do historie filatelie samé a zejména kontextová prezentace jednotlivých rarit SPOJUJÍCÍ SVĚT FILATELIE S OSTATNÍM SVĚTEM jsou v dějinách našeho a zřejmě i světového výstavnictví naprostou novinkou. Je to nový trend, který je vstřícný k nefilatelistům a ukázal vysokou schopnost zaujmout. Nemluvě o unikátech, z nichž většina byla v ČR k vidění vůbec poprvé a zřejmě naposled. Jde zejména o exponáty od členů CMC a také Vindobony (dosud nikdy k vidění mimo Rakousko), ale i o většinu rarit PPCP, které se na výstavách v souladu se stanovami klubu nezopakují. Výstavu navštívila zejména nefilatelistické veřejnost. Z filatelistů, či zástupců klubů takřka, až na světlé výjimky, nikdo. Zřejmě všichni již všechno viděli a nebo filatelie v Národním muzeu, byť poprvé v dějinách, není pro filatelisty dostatečně přitažlivá. Příjemným protikladem je velký zájem medií a skvělé pokrytí akce a tím úspěšné zviditelnění filatelistických témat ve veřejném prostoru, což je hlavní a trvalý cíl PPCP. Náš projekt byl od počátku podporován i zahraničními filatelistickými autoritami. Mj., prezident Club de Monte Carlo pan Patrick Maselis neváhal poslat soukromým letadlem kurýra s jeho exponátem, aby se mohl výstavy zúčastnit.

Za Biennale stojí půl roku intenzivní, doslova každodenní práce s přípravou exponátů a katalogu, to vše s enormními náklady na realizaci. Nákup rámů, pojištění, doprava zápůjček ze zahraničí, vydání katalogu, grafické a stavební práce, PR atd. Vystaveny byly známky a dopisy v hodnotě 250 mil. korun. Dokázali jsme, navzdory všem obtížím spojených s covidem, znemožňujícím např. větší zahraniční účast, uskutečnit  mezinárodní filatelistický projekt (letos jediný na světě),  představit filatelii poprvé v dějinách v Národním muzeu , vydat nejlepší katalog v historii filatelistických výstav atd.

O významu celého projektu, ale i o důstojném postavení filatelie v české kultuře svědčí fakt, že se výstava mohla konat přes všeobecný lockdown na základě ministerské výjimky, kdy dostala spolu s výstavami Rembrandt (NG) a Sluneční králové (NM) statut „státního zájmu“. Trvala celých 10 dní, což znamená , že byla možná nejdelší filatelistickou výstavou všech dob.

( I světové výstavy jsou maximálně 5-denní.) Přes veškeré restrikce veřejného života, omezení počtů lidí v sále, zavřené pokladny, vstupenky pouze on line, striktní oddělení obou výstav v Národním muzeu a padající rezervační systém, přišlo cca 2500 návštěvníků, vyprodala se většina katalogů a zaznamenáváme samé pozitivní a nadšené ohlasy. Během výstavy došly také významným osobnostem filatelistického světa v zahraničí naše katalogy a jsme velmi potěšeni jejich gratulacemi a příznivým přijetím. Z tuzemska jsme obdrželi množství mailů a sms od nadšených návštěvníků, mnoho blahopřání a dotazů k našim dalším aktivitám. Naším cílem je založit dlouhou tradici Biennale PPCP.  Právě skončená výstava byla skvělým začátkem a její pozitivní přijetí je pro nás povzbuzením a motivací. Brzy začneme s přípravami Biennale 2022.