Články

PPCP

Filatelie dnes

PPCP

Filatelie není cosi daného a samozřejmého. Kdysi žádná nebyla –  pak cca 160 let ano  – a může i dále být, ale také nemusí. Toto vědomí evokuje starost o filatelii a ta zase odpovědný postoj k ní, vedoucí k aktivnímu tázání, co vše filatelie je a znamená, co z toho je smysluplné akcentovat a také, jakým způsobem to prezentovat. Toto tázání nám odhaluje hodnoty, znaky a vlastnosti, které filatelie během své 160 leté tradice nabyla a prokázala. Filatelie je zejména tvorba a přináší nejhlubší uspokojení z této tvorby, je radostí z vlastnictví, cestou k poznávání, přibližování světa a jeho odlišností, její objekty jsou unikátními stopami událostí a okolností svého vzniku i osudů jejich vlastníků, filatelie je společnou řečí napříč časem, kontinenty i kulturami, vytváří globální komunitu i osobní identitu, je životním stylem, dodává smysl a také je nadčasová, kulturotvorná a inspirabilní, ukazuje jak může být něco nedosažitelné, je prestižní, dobrou investicí atd atd.

Toto jsou universální hodnoty a znaky  snadno srozumitelné a inspirující i ve světě mimo filatelii.  Díky nim má filatelie (stále ještě) tradiční a úctyhodné postavení v socio-kulturním prostoru a v povědomí veřejnosti. Díky nim může mít i skvělou budoucnost.

Ale, filatelie, a to i ve světovém měřítku, dnes do jisté míry dospěla do stavu, kdy se zakonzervovala a sama sebe umenšuje a omezuje. Filatelie „nenaslouchá“ okolní společnosti a naopak. Některé hodnoty zmíněné výše, byly zapomenuty, nejsou formulovány, připomínány, natož prezentovány. Filatelie se postupně odcizuje, je navenek nesrozumitelná, v důsledku odrazující  a tedy daleko za svým potenciálem mít vliv a významnou společenskou a kulturní funkci. Za tím stojí nezájem a neschopnost  filatelistických komunit působit vně sebe, nesrozumitelnost a neatraktivní forma většiny filatelistických výstav, nulový vliv  filatelistických periodik na nefilatelistickou veřejnost, „vědecké“ zkoumání marginálních témat, hypertrofie specializovaného sběratelství, toto vše navíc hlásané jako správné paradigma ze strany části tzv. “organizované“ filatelie.

Je proto životně důležité, dát filatelii novou tvář, obrátit se k veřejnosti a učinit filatelii více atraktivní, komunikativní, v souladu s hodnotami, prostředky a mentalitou 21. století. Pozvednutí povědomí o filatelii, obohacení společnosti skrze ni a inspirace nefilatelistické veřejnosti, to je cílem a úkolem Prestige Philately Club Prague, u vědomí toho, že právě mimo filatelii se rozhoduje o její budoucnosti. Během naší dvouleté činnosti v tomto směru se ukázalo, že v současné společnosti pozitivně rezonuje schopnost filatelie vyprávět nadčasové a vtahující příběhy, přesahující naše životy, s možností na ně navázat a tedy je i prožívat, v mnoha směrech spoluutvářet osobní identitu, nabídnout sounáležitost jinak zcela odlišných osobností, přinášet radost z vlastnictví, ekonomické zhodnocování a prestižní rozměr, který v jejích dějinách vytvořila řada vynikajících a slavných osobností.

Spojení identity, příběhů, životního stylu, tradice, peněz i poznání – to je velké téma s obecným přesahem, které v mediálním a veřejném prostoru takřka chybí, i když je v kontextu současného světa přínosné a atraktivní. V zájmu oslovení nefilatelistické veřejnosti je třeba jej prosazovat do  „velkých“ mediích, používat PR a marketingové nástroje a také spolupracovat s institucemi, které utvářejí a organizují kulturní a společenské prostředí.

Jedním z kroků směrem k naplnění naznačených cílů je tento mezinárodní projekt – Biennale 2020, počátek zcela nového trendu ve filatelistickém výstavnictví, v prezentaci filatelie a jejích hodnot a tradic veřejnosti.

David Kopřiva, zakládající člen PPCP