PPCP

Výstavní prostory tvoří 3 sály o celkové rozloze přes 500m2, a to ve II. patře muzea.

Hned v prvním vstupním sále A mohou zájemci navštívit velký prodejní stánek České pošty, která pro Biennale vydává mj. sérii příležitostných známek, dále informační point PPCP a videoprojekci s dokumentem o dějinách filatelie. Bude zde také instalován bankomat pro prodej EURO bankovek vydaných v rámci Biennale.
 
Filatelistické a poštovně historické exponáty budou vystaveny v sálech B a C. Umístěny budou ve více než dvaceti velkých „3D“ vitrínách 160/160cm, dále v menších „3D“ vitrínách a v 50 nových výstavních rámech PPCP formátu A0.
 
V sále B chystáme mj. instalaci velkého projektu „500 let pošty v českých zemích“ . Tento exponát je největším souborem známek a dopisů s jednotícím kontextem, jaký kdy byl v dějinách české filatelie vystaven. Bude složen z částí „zlatých“ výstavních exponátů a sbírek několika předních členů PPCP. Obdobný projekt s názvem „Rakousko/Uhersko – evropská velmoc“ představí kolegové z vídeňského klubu Vindobona. V sálu B budou připraveny také menší tematické exponáty: První známky světa, Nejvzácnější poštovní razítka rakouské monarchie , Letecké známky z našeho území, Philipp von Ferrary, Londýnská exilová vydání a další. 
 
Nejvýznamnější částí výstavy budou desítky jednotlivých rarit mezinárodního významu umístěných v samostatných rámech v části sálu B a v sálu C. Tyto známky a dopisy, zapůjčené ze sbírek členů Prestige Philately Club Prague, Club de Monte Carlo a Vindobona, budou vystaveny se souvisejícími dokumenty. Tedy v novém stylu filatelistického výstavnictví, který je srozumitelný a atraktivní pro nefilatelistickou veřejnost a o jehož prosazení PPCP usiluje.
 
Jmenný seznam vystavovatelů a názvy exponátů budou publikovány v první polovině září.