PPCP
Slavnostní zahájení
 
Komentované prohlídky 
 
VI. setkání PPCP a pozvaných hostů 
 

14. 11. 2020

Event BIENNALE PPCP 2020 – „Den lodní pošty“ se společností PHILATELY BOHEMIA s.r.o. Od 10:00 do 15:00 hodin na palubě lodi M/S FLORENTINA výstava exponátů lodní pošty. Současně příležitostná poštovní přepážka s možností zakoupení pamětních listů ke dni Lodní pošty a vlastních známek M/S Florentina, analogových dopisnic (CM), pohlednic. Zásilky podané na lodi ponesou kašet lodní pošty: „Podáno na palubě M/S FLORENTINA“.

15. 11. 2020

Event BIENNALE PPCP 2020 se společenskou částí. Od 17:00 do 22:00 hodin, včetně tříhodinové plavby po Vltavě v centru Prahy, slavnostní večeře PPCP. Možnost zakoupení pamětních listů ke dni Lodní pošty a vlastních známek M/S Florentina, analogových dopisnic (CM), pohlednic.

https://www.florentinaboat.cz/cs/