Uncategorized @cs

PPCP

Jiří Majer († 24.4. 2019)

PPCP

Dne 24. dubna 2019 zemřel ve věku 68 let náhle a nečekaně pan Jiří Majer. 

Pro českou filatelii znamená jeho skon významnou a nenahraditelnou ztrátu, neboť v jeho osobě odchází jedna z nejvýraznějších osobností našeho filatelistického obchodního i společenského života za několik posledních desetiletí.

Byl vyučen typografem a tak možná i proto se filatelií zabýval prakticky po celý svůj život a to ať již jako sběratel, respektovaný znalec, publicista, obchodník, či aukcionář. 

Byl to právě on, jehož zásluhou se po Listopadu 1989 dostalo ze zahraničí zpět na český trh a mezi české sběratele a investory mnoho významného filatelistického materiálu, v největší míře z období tzv. 1. čs. republiky a to zejména prostřednictvím desítek aukcí, které tak úspěšně již od roku 1997 pravidelně a úspěšně pořádal a vybudoval tak postupně jednu z našich nejvýznamnějších aukčních firem. 

Neméně významná je jeho badatelská a publikační činnost, špičkovými díly jsou zejména Monografie československých a českých známek a poštovní historie: Pošta čs. vojsk v Rusku, 1914-1920 a specializovaný katalog Československo 1944-1945, Zakarpatská Ukrajina.

Úspěšně se zúčastnil jako autor filatelistické literatury i Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018.

Byl jedním ze spoluzakladatelů a prvních členů Prestižního filatelistického klubu Praha, který byl založen v podvečer 100. výročí vzniku samostatného čs. státu.

Ztrácíme v Jiřím Majerovi nejenom špičkového filatelistického odborníka, ale především slušného, poctivého a vždy ochotného a obětavého člověka a přítele, který nám všem bude navždy chybět.

Čest jeho památce!                                                                                                         

Tomáš Mádl